Har du svårigheter att få distansstudierna att löpa? Känns det som att du skulle behöva hjälp, men du täcks inte störa lärare eller vet inte vart du kan vända dig? Skulle du behöva tips och råd om hur du kan hålla fokus och komma framåt i studierna i dessa undantagsförhållanden? Kom och dela dina erfarenheter med andra studerande och lyssna till deras upplevelser. Tillsammans söker vi sätt att hålla igång studierna hemma.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!