Känns det som att du jobbar och jobbar, men kommer ändå inte framåt? Har glädjen försvunnit? Är du som i en återvändsgränd? Kom med och dela dina erfarenheter med andra studerande och lyssna till deras upplevelser. Tillsammans söker vi sätt att hitta ut ur återvändsgränden.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!

Känns det som att du jobbar och jobbar, men kommer ändå inte framåt? Har glädjen försvunnit? Är du som i en återvändsgränd? Kom med och dela dina erfarenheter med andra studerande och lyssna till deras upplevelser. Tillsammans söker vi sätt att hitta ut ur återvändsgränden.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!