Frågan vi tenderar att ställa oss själva eller till andra alltför sällan. Hur kommer det sig? Under chatten diskuterar vi det egna välmåendet samt hur man kan uppmärksamma andras välmående.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen med och chatta!

https://www.hyvakysymys.fi/sv/gruppchatt/nyytis-chatt-7-12-kl-18-20-hur-mar-du-pa-riktigt/