Känner du dig delaktig eller utanför din studiegemenskap? Olika skillnader mellan människor såsom modersmål och hur vi förhåller oss till dem kan bidra till känslor av utanförskap. Hur blir en utanför? Hur kan en komma med? Kom med och dela erfarenheter med andra studerande!

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!

Känner du dig delaktig eller utanför din studiegemenskap? Olika skillnader mellan människor såsom modersmål och hur vi förhåller oss till dem kan bidra till känslor av utanförskap. Hur blir en utanför? Hur kan en komma med? Kom med och dela erfarenheter med andra studerande!

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!