Har du planer på utbytesstudier i år? Är du fortfarande osäker på om du ska åka iväg, eller har du fått ställa in? Har detta påverkat dina studier eller ditt liv i övrigt på något sätt? Vad händer nu? Välkommen till dagens chatt för stöd och erfarenhetsutbyte!

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!

Har du planer på utbytesstudier i år? Är du fortfarande osäker på om du ska åka iväg, eller har du fått ställa in? Har detta påverkat dina studier eller ditt liv i övrigt på något sätt? Vad händer nu? Välkommen till dagens chatt för stöd och erfarenhetsutbyte!

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!