Känner du dig otillräcklig? Verkar det som om alla andra studerar, deltar, tränar och jobbar eller till exempel gör mer för att motverka klimatförändringen än du? Kom med och chatta för att tillsammans med andra fundera på hur vi kunde låta bli att jämföra oss för mycket med andra.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv. Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs.