Känner du oro för ditt eget, en närståendes eller en kompis mående? Funderar du på hur en kan söka eller få hjälp? Välkommen till chatten för att prata om oro och sätt att hantera den. Vi funderar tillsammans på lösningar och sätt att hitta hjälp.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!