Jobb/Praktikantplats

Jobb/Praktikantplats


För tillfället har vi inga lediga arbetsplatser, men du kan ändå skicka en öppen ansökan till rekry@nyyti.fi.

 

PRAKTIK HOS NYYTI

Förutom att delta i Nyytis verksamhet förverkligar praktikanter ofta något eget projekt som anknyter till att främja studerandes mentala hälsa. Sådana projekt har t.ex. varit att redigera en självhjälpskurs till nätmiljö, att producera en podcast-serie och att förverkliga en kampanj som hör till ett visst tema.

Ofta får praktikanter även delta i välmåendedagar och arbetsverkstäder samt vara med och dra chattar. Vi strävar efter att hitta sådana helheter i vår verksamhet som personligen inspirerar praktikanten. Vi håller som bäst på att utveckla Nyytis svenskspråkiga verksamhet och tar således gärna emot svenskspråkiga praktikanter!

Praktikplatserna för år 2019 är fulla.

Vi tar emot ansökningar för höst 2020.

Du kan skicka din ansökan till utvecklingschef Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@nyyti.fi