OM DU UPPLEVER ORO OCH ÅNGEST ÖVER CORONAVIRUSET

Det är normalt att oroa sig för smittorisken av Covid- 19 och känna olust inför alla restriktioner och bromsande åtgärder mot spridningen. Även känslor som sorg, förvirring, rädsla, ångest och ilska är normala reaktioner på en sådan här situation. Under rådande omständigheter är det viktigt att du delar med dig av det du upplever. Prata med någon, t.ex. vänner och anhöriga, om dina känslor och tankar. Om du mår riktigt dåligt, eller du märker av oroväckande förändringar i ditt välmående antingen fysiskt och/eller psykiskt, bör du omedelbart söka hjälp.

Mieli ry erbjuder samtalsstöd med låg tröskel via kristelefon, tel. 09 2525 0112. För svenskspråkiga finns också  Ärligt talat- chatten med fokus på psykisk ohälsa, som även erbjuder psykologhjälp på drop in. Vi på Nyyti ry ordnar även veckovisa gruppchattar kring psykiska påfrestningar som Covid- 19 orsakar både på finska, svenska och engelska. Våra chattar modereras antingen i kamratstödsanda av utbildade volontärer eller av våra medarbetare. Se alla chattar här.

Läs också Svenska YLE:s och THL (Institutet för hälsa och välfärd):s hemsidor om lindrande metoder mot ångest och oro. Vi tipsar även om Psykportens självhjälpsanvisningar samt vårt eget praktiska material från Nyytis kurs i levnadskonst.

I samband med oron och förvirringen som coronaviruset har skapat har det även uppstått olika mediedrev som ytterligare förstärkt panikkänslor. Låt dig inte uppslukas av allsköns media, utan följ istället pålitliga källor. Bra källor är t.ex:

  • THL – Institutet för hälsa och välfärd
  • Stadsrådets hemsida med information om regeringens riktlinjer och beslut, bl.a. reserestriktioner och möjliga karantänsbeslut.
  • Hälsobyn.fi med information om viruset, särskilt deras epidemiguide.
  • Nyhetsmedia och forskning som granskas och redovisar pålitliga källor.
  • Följer du information online, kolla upp källan till informationen innan du avskriver det du läst eller hört som fakta eller delar.  Källkritik är ytterst viktigt i dessa tider.

Det är också viktigt att försöka upprätthålla sina dagliga rutiner mitt i distansarbetet och studierna så gott det går. Kom ihåg att sova, äta och röra på dig. Ta tid för återhämtning, och försök låta bli att tänka på jobbet eller studierna hela tiden. Håll kontakt med nära och kära, och gör sådant som får dig på gott humör!

 

OM DU MISSTÄNKER ATT DU SMITTATS AV CORONAVIRUSET

Ifall du har symtom som tyder på akut luftvägsinfektion och/eller magsymtom, så som feber, hosta, andnöd, illamående, diarré etc., du har inom de senaste veckorna rest utomlands eller varit i närkontakt med en person som har en verifierad COVID-19 smitta, så uppmanas du ta kontakt med din vårdscentral eller dess jour så fort som möjligt för provtagning genom att ringa. Du får anvisningar av professionella inom vården om hur du ska agera.

Du kan också uppskatta din egen situation genom Omaolo-tjänsten och via coronabotten som är utvecklad av HUS. Är du sjuk, undvik kontakt med utomstående. Följ THL:s generella instruktioner samt instruktioner från ditt eget lärosäte gällande dina studier.

Mer information finns på  YTHS  hemsida.