Många av oss har väntat på julen, men för alla är det inte en glädjefylld högtid. Nyytis chattverksamhet håller nu paus, men det finns andra organisationer som upprätthåller stöd genom julhelgen och över nyår. Du hittar information om tillgängligt chatt- och samtalsstöd på svenska via den nationella chatt- och telefonkalendern. Besök kalendern.

Mieli Psykisk Hälsa Finland rf:s svenskspråkiga kristelefon, som betjänar hela landet, har öppet på julaftonen kl. 9-13 på nummer 09 2525 0112. Läs mer om kristelefonen och öppethållningstiderna efter julhelgen på Mielis webbsida.

Om situationen är brådskande, men inte akut, och du funderar på vart du ska vända dig, kan du gratis ringa sjukvårdsdistriktens jourhjälp på nummer 116 117. Jourhjälpen betjänar 24/7 och ger råd vid plötsliga sociala problem och hälsoproblem. I akuta nödsituationer ring alltid 112.