Den årliga Dagen för psykisk hälsa bland studerande firas den 13 april och kring den ordnas kampanjer i sociala medier under en vecka 7 –14.4.2022. I årets kampanj lyfter man fram medkänslans betydelse för orken och gemenskapen.

De studerandes ork är i nöd. Den utdragna coronatiden har haft betydande konsekvenser för de studerandes ork och psykiska hälsa. Över hälften av studeranden upplever psykiska svårigheter. Undantagstiden, begränsningsåtgärderna och distansstudierna har ökat antalet studerande som mår dåligt på ett aldrig tidigare skådat sätt. Många har blivit helt ensamma utan stöd och känsla av att någon bryr sig.

Kampanjen ökar de studerandes välbefinnande och samhörighetskänsla med hjälp av medkänsla. När vi möter varandra med medkänsla är det möjligt att skapa genuina kontakter med andra människor. När vi behandlar oss själva ömsint är det lättare att stärka vårt eget välbefinnande. Kampanjen lyfter fram medkänslans kraft, uppmuntrar till att dela erfarenheter och ordna egna evenemang och jippon med anknytning till medkänsla.

Delta i kampanjen

Syftet med den årliga kampanjen är att väcka diskussion om studerandenas psykiska hälsa och bjuda in alla att arbeta för psykiskt välbefinnande. Kampanjens bakgrundskraft är OPHY – nätverket för studerandes välmående (https://www.nyyti.fi/sv/ophy-natverket-for-studerandes-valmaende/), som koordineras av Nyyti ry.

Kampanjen är avsedd för alla som studerar vid högskolor och på andra stadiet, yrkespersoner som arbetar med dem samt andra som är intresserade av ämnet. Kampanjen finns alltså till för alla!

Vi inbjuder alla att delta i kampanjen och verka på en gemensam front för de studerandes välbefinnande. Man kan delta i kampanjen genom att ordna evenemang och jippon med medkänsla för studerande under kampanjveckan 7–14.4, delta i utmaningen #HeltBra i sociala medier i anslutning till kampanjen, kommunicera om temat via egna kanaler och uppmuntra de studerande att dela med sig av sitt eget innehåll i anslutning till kampanjtemat. Nu är det ett bra tillfälle att börja planera egna kampanjer inför april!

I kampanjen kommer man att på ett mångsidigt sätt dela innehåll om temat på kampanjsidorna och i Nyytis sociala medier. På kampanjsidorna hittar du bland annat information om temat och utmaningen i sociala medier, tips för att komma med idéer till evenemang och gärningar, en materialbank samt möjlighet att anmäla kampanjarbetet på förhand. Vi uppdaterar aktivt kampanjsidan längs vägen, dvs. spara kampanjsidan redan nu.

Kom med – Sinnet är viktigt!

Mer information om kampanjen:

Annina Lindberg, expert / Nyyti ry, annina.lindberg@nyyti.fi 050 341 7473

#AivanHyvä #HeltBra #GoodEnough

#OpiskelijoidenMielenterveyspäivä #Mielenterveys