Svara på undersökning om aktuella frågor under studieåret. Berätta för oss vilken typ av aktuella frågor och viktiga ögonblick ditt studieår (läsår) innebär, när vad som händer och när du börjar tänka på saker relaterade till ett visst ögonblick.

Det skulle vara oerhört bra om du vill ta en stund och svara på den här undersökningen.

Vi vill utveckla vår kommunikation för att bättre möta våra studerandes aktuella frågor och behov. Det fungerar bara med din hjälp! Det är därför dina svar är mycket viktiga för oss. Bra att du vill ta en stund att svara på den här undersökningen. Det tar cirka 10 minuter att slutföra undersökningen.

Resultaten av undersökningen behandlas konfidentiellt och respondenten kan inte identifieras från svaren.