Nyyti rf/ Meddelande 9.4.2018

Studenternas ork och psykiska hälsa behöver mer uppmärksamhet

Nätverket för studerandehälsa, som består av psykiska hälsa proffs i hela Finland, ordnar i vår en kampanj om ett aktuellt och viktigt ämne – studenternas ork och psykiska hälsa. Kampanjen utgår från tanken att den psykiska hälsan är en resurs och en hörnsten i vårt välmående som det lönar sig att värna om. Den psykiska hälsan kan upprätthållas och förbättras också med små handlingar. De här handlingarna vill vi lyfta fram under den första Dagen för psykisk hälsa bland studerande den 18 april 2018.

”Dagen är en påminnelse om att studenternas psykiska hälsa spelar en viktig roll. Vi uppmanar alla att stödja den psykiska hälsan på ett positivt sätt till exempel genom att visa medkänsla” säger Nyyti rf:s psykolog Elina Marttinen.

De psykiska symptomen bland högskolestuderande har ökat år för år (Hälsoundersökning för högskolestuderande 2016). Hälften av de studerande har depressions- och ångestsymptom och upplever konstant överbelastning och utmattning. Utmattningen kan bero på studierelaterad stress och ta sig uttryck i trötthet, cynism och känslor av otillräcklighet. Nästan alla studerande lider av trötthet och sömnproblem. Mer än en femtedel av studenterna har en negativ uppfattning av sitt humör, sina framtidsplaner, sina krafter och sina färdigheter. Upplevelser av utmattning är alarmerande vanliga inte bara bland högskolestudenter, utan också bland studerande på andra stadiet (Enkäten Hälsa i skolan 2017).

”Den psykiska hälsan är en del av studieförmågan och anknyter till studieframgången, välmåendet och den framtida arbetsförmågan” säger Marttinen.

Den offentliga debatten om psykisk hälsa minskar fördomarna och stigmatiseringen i anslutning till psykiska problem. Ett bättre utbud av information ger gemenskaperna beredskap att hantera psykiska problem. Samtidigt ger informationen individerna verktyg att identifiera sina egna upplevelser och svårigheter, våga prata om dem och vid behov be om stöd och hjälp. Det här vet också Jonne Juntura, sjätte årets medicine studerande och Finlands FN-ungdomsdelegat.

”För tre år sedan mådde jag psykiskt dåligt. Jag gick i terapi och upplevde skamkänslor. Jag bestämde mig ändå för att öppet berätta om mina upplevelser. Jag blev överraskad av hur många i min omgivning som kämpade med liknande problem. Nu har jag förvandlat utmaningen till en resurs. Mina egna upplevelser hjälper mig möta patienter i motsvarande situationer” säger Juntura.

Nätverket för studerandehälsa vill genom diskussion och medvetenhet bidra till positiva attityder och sprida information om olika sätt att stödja studenternas välbefinnande. Dagen för psykisk hälsa bland studerande har i vår temat Välmående av medkänsla. Medkänsla med andra människor skapar gemenskaper som stödjer välmåendet, och medkänsla med sig själv bidrar till att man bättre värnar om sina egna krafter. Vardaglig medkännande närvaro och möten är små handlingar som kan få till stånd otroligt mycket gott.

Mer information:
Elina Marttinen, psykolog, PsD, tfn 050 432 0933, elina.marttinen@nyyti.fi
Leena Tuuttila, utvecklingskoordinator, tfn 050 431 8624, leena.tuuttila@nyyti.fi

Källor:
Dagen för psykisk hälsa bland studerande 18.4.2018
Nätverket för studerandehälsa (på finska)