Påverka Nyyti ry:s verksamhet genom att svara på vår enkät. Din åsikt är viktig för oss. Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten.

Hur fungerar våra gruppchattar, virtuella samtalsstunder, tidshanteringsgrupper och Kursen i levnadskonst för dig? Är våra innehåll i sociala medier inspirerande? Vad skulle du behöva?

För varje besvarad enkät donerar Nyyti 25 cent till Finlands 4H-förbunds Taimiteko-verksamhet, som genom att plantera träd ökar på Finlands kolsänkor och sysselsätter unga. Tusen enkätsvar innebär hundra planterade träd och 23 260 kilogram av kompenserade koldioxidutsläpp. Visst är du med!

Svara på den enkät som passar din situation senast 30.11:

Enkäten för studerande i SurveyPal

Enkäten i SurveyPal för personer som arbetar med studerande

 

Du får gärna dela enkäten vidare <3