Kommunalvalet ordnas den 13 juni. Även Nyyti rf är verksam under valet och betonar vikten av mental hälsa och delaktighet både för kandidaterna och väljarna.

”I kommunerna fattas beslut som direkt påverkar vardagen för unga och studerande, såsom anordnandet av utbildning, kollektivtrafiken och mentalvårdstjänster. Valdeltagandet är dock lägre bland unga i samtliga val än för övriga åldersgrupper. Vi vill för vår egen del öka valdeltagandet bland unga och studerande genom att diskutera ämnen som är viktiga för dem: mental hälsa och delaktighet”, säger Nyyti rf:s verksamhetsledare Minna Savolainen.

Det är av största vikt att teman med koppling till mental hälsa lyfts fram i samhällsdebatten. Nyyti vill få kandidaterna att överväga konkreta åtgärder för förbättrad mental hälsa på kommunnivå. Nyyti uppmuntrar även till att rösta.

Nyytis mål för kommunalvalet har fokus på tre teman:

1. En hjälpbehövande ung människa eller studerande ska inte behöva vänta – vid problem med den psykiska hälsan måste det finnas stöd som är snabbt och lätt tillgängligt.

2. Psykiska färdigheter bör stärkas genom hela utbildningstiden – den som kan ta hand om sin psykiska hälsa mår bättre, har mer psykisk flexibilitet och klarar sig bättre genom svåra tider.

3. Det går att påverka den psykiska hälsan – rösta för en livsmiljö som stödjer den psykiska hälsan.

Stöd, färdigheter och delaktighet – Bättre psykisk hälsa och välbefinnande!

Du kan läsa närmare om Nyytis mål för kommunalvalet här. På webbplatsen finns även en närmare tidtabell för valet.

Innehåll med koppling till målen för kommunalvalet publiceras i Nyytis kanaler i sociala medier under våren ända fram till valet.

 

Mer information

Sanni Lehtinen, Nyytis ordförande, sanni.lehtinen@nyyti.fi

Minna Savolainen, Nyytis verksamhetsledare, minna.savolainen@nyyti.fi

Annu Komulainen, Nyytis sakkunnig, påverkansfrågor, annu.komulainen@nyyti.fi

 

Sinnet är viktigt!

#Mielenterveys

#Kuntavaalit2021