Dagen för psykisk hälsa bland studerande ordnas nästa vecka, torsdagen den 22 april, och den åtföljande kampanjen i sociala medier pågår under två veckor 12–23.4.2021. I årets kampanj #VärdHjälp behandlas delaktighet och rätt till hjälp.

Coronaåret har haft en stor inverkan på de studerandes ork och psykiska hälsa. Distansstudier och social isolering hindrade möjligheterna till socialt stöd. Många har haft svårt att hitta hjälp då det har varit rusning till mentalvårdstjänster, och alltid vet man inte ens var man ska börja söka hjälp. Också skam och rädslan för stigmatisering kan höja tröskeln för att söka hjälp.

Med kampanjen #VärdHjälp under Dagen för psykisk hälsa bland studerande vill vi lyfta fram de olika former av hjälp som finns och samtidigt uppmuntra till att dela med sig av erfarenheter. Framför allt vill vi uppmuntra unga och studerande att söka hjälp när de känner att de behöver det.

När du behöver stöd finns det hjälp att få. Det viktigaste är att du inte står ensam med dina bekymmer. På vår webbplats hittar du information om aktörer som erbjuder hjälp i olika situationer till studerande och unga vuxna.

Delta i utmaningen på sociala medier #VärdHjälp

Alla behöver vi någon gång hjälp i livet. Du är alltid #VärdHjälp om du känner att du behöver hjälp och stöd av andra.

Delta i kampanjen Dagen för psykisk hälsa bland studerande 12–23 april genom att dela med dig av dina tankar och erfarenheter av att söka hjälp. Uppmuntra också dina vänner att delta. Genom att vara öppen ger du också någon annan möjlighet att känna sig #VärdHjälp.

Tillsammans kan vi riva de hinder som står i vägen för att söka hjälp, både dem vi har inom oss och i samhället!

Delta i kampanjen

Syftet med den årliga kampanjen är att väcka diskussion om de studerandes psykiska hälsa och att bjuda in alla att göra något för det psykiska välbefinnandet. Kampanjen drivs av Nätverket för studerandes välmående, som samordnas av Nyyti rf.

Under kampanjens gång kommer det att finnas mångsidig information om temat på kampanjens webbplats och i Nyytis sociala medier. På webbplatsen hittar du bland annat information om temat, tips till den som vill ordna något under kampanjen, en materialbank samt möjligheter att förhandsanmäla kampanjarrangemang. Kampanjen riktas till alla som studerar på högskolor eller andra stadiet, till personer som arbetar bland dem och andra intresserade. Kampanjen är alltså till för alla!

Donera via Pivo

I år kan man för första gången donera medel till kampanjen via Pivo. Pivo är en gratis betalapp för alla bankers kunder och den är lätt och trygg att använda. Donationen går i sin helhet till Nyyti utan förmedlingsavgifter.  Genom din donation stöder du vår verksamhet: de insamlade medlen går till att främja de studerandes psykiska hälsa och studieförmåga samt förebyggande av psykiska besvär. Läs mer om hur man donerar via Pivo.

Kom med – De studerandes sinne är viktigt!

 

Ytterligare information

Sanni Lehtinen, Nyytis ordförande, sanni.lehtinen@nyyti.fi

Minna Savolainen, Nyytis verksamhetsledare, minna.savolainen@nyyti.fi

Annu Komulainen, Nyytis påverkningsexpert, annu.komulainen@nyyti.fi

 

#AvunArvoinen #VärdHjälp #HelpWorthy

#OMTP #Mielenterveys