16


OM DU UPPLEVER ORO OCH ÅNGEST ÖVER CORONAVIRUSET

Det är normalt att oroa sig för spridningen av coronaviruset och för åtgärderna för att stävja det. Också sorg, förvirring, rädsla, ångest och ilska är normala reaktioner på en sådan här situation.

Prata om din oro och dina känslor med dina anhöriga och vänner. Om du mår mycket dåligt ska du uppsöka samtalshjälp. Mieli ry erbjuder samtalshjälp med låg tröskel via kristelefon på 09 2525 0112 och i chatten Sekasin.

Nyyti ordnar en gruppchatt för kamratstöd, Känner du oro eller ångest inför coronaviruset? tisdagen den 24 mars kl. 15.

Vi ordnar gruppchatter för diskussion på finska, svenska och engelska kring den oro som coronaviruset orsakar. I vårens chattprogram har vi på grund av coronasituationen dessutom inkluderat gruppchattar för diskussion om studieteknik och om hur man sköter sin hälsa under coronavirussituationen. Se alla chattar här.

Bra övningar för att lugna sig själv finns i Nyytis Hengähdyshetki (endast på finska).

Läs också Svenska YLE:s och Insitutet för hälsä och välfärd THL:s sidor om metoder för att lindra oron.

Det finns också bra anvisningar för egenvård i Psykporten.

Det är viktigt att inte dras med i nyhetsflödet och i stället följa pålitliga källor. En bra informationskälla är Hälsobyn.fi:s infektionshus (Infektiotalo), där man också hittar en coronarobot i testanvändning (endast på finska).

Trots undantagstillståndet är det viktigt att upprätthålla sina dagliga rutiner så gott det går. Kom ihåg att sova, äta och röra på dig. Håll kontakt med nära och kära.  Och gör sådant som får dig på gott humör.

OM DU MISSTÄNKER ATT DU SMITTATS AV CORONAVIRUSET

Situationen i Finland är att spridningen av coronaviruset COVID-19 har accelererat. Virus orsakar symtom i luftvägarna som påminner om influensa. De flesta får enbart lindriga symtom.

Om dina symtom är lindriga och du inte hör till riskgruppen ska du vila och stanna hemma tills dina symtom gått över. Lindriga symtom är snuva, hosta, halsont, muskelsmärta och stegring eller måttlig feber.  Se THL:s anvisningar för vård hemma.

Ring hälsocentralen eller hälsocentralens jour om du har allvarliga symtom, såsom andnöd, och om ditt allmäntillstånd förvärras. Hälso- och sjukvårdspersonalen ger dig instruktioner för vad du ska göra.

De som hör till en riskgrupp ska ha lägre tröskel än andra för att kontakta hälsocentral eller läkare. Om du hör till en riskgrupp, kontakta genast hälsocentralen om du

  • får plötslig feber (38 °C eller över) och
  • du också har halsont och/eller hosta

Läs mer på Institutet för hälsä och välfärd THL och SHVS:s webbplatser.