Koronapandemin med sina begränsningar har testat studerandes motståndskraft och samhällsanda. Den mentala belastningen som studerande upplevde var på en alarmerande nivå redan före pandemin, så det är nu ännu viktigare att stärka studerandes mentala hälsa och förmåga att studera.

Världens lyckligaste studerande -kampanj främjar studenternas välbefinnande. Kampanjen lanserades av Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) och Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) men alla universitet- och högskolestuderande i Vasa deltar i kampanjen. Kampanjen involverar Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (VAMOK), Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f. (SSHV), Studerandekåren Novium, Opiskelijan Vaasa – Vasa Studerande (OVVS) och Helsingfors universitets juristutbildning Justus r.f.. Vasa stad är med och stödjer kampanjen.

Tillsammans jorden runt -motionsevenemang startar kampanjen

Tillsammans jorden runt -motionsevenemang uppmuntrar studerande att flytta runt genom att gå eller springa. Målet med träningsutmaningen är att nå 40 000 km, vilket motsvarar jordens omkrets. Kampanjen för Världens lyckligaste studenrande bygger på tanken att turnera världen runt och att Finland är det lyckligaste landet i världen. Träningsutmaningen kommer att genomföras från 3 till 30 maj 2021. Syftet med träningsutmaningen är att donera en euro till Nyyti ry för varje flyttad kilometer

Utmaningen har accepterats med glädje och tacksamhet i Nyyti.

Att stödja studerandes hantering och psykiska hälsa är mer aktuellt än tidigare. Med de donationer vi får kan vi genomföra olika lågtröskelstödaktiviteter för studerande. Genom att arbeta vid en låg tröskel når vi ett betydande antal studerande och stärker vi studerandes förmåga att överleva i vardag och i studier.

säger Minna Savolainen, verkställande direktör för Nyyti ry, som är nöjd med utmaningen.

Du kan hitta mer information om kampanjen på kampanjens Facebook-sida.

#LyckligasteStuderande