Bästa studerande! Om du fick inbjudan till Hälso- och välfärdsundersökningen (KOTT), visst svarar du? Så hjälper du att förbättra hälsotjänster för studerande.

Den nationella Hälso-och välfärdsundersökningen av högskolestuderande (KOTT)samlar information om välbefinnandet blandstuderande –det finns ingen annan undersökning som ger motsvarande information. KOTT-undersökningen genomförs av Institutet för hälsa och välfärd och FPA. Med hjälp av KOTT-undersökningen samlas information om välbefinnandet bland studerande, om deras hälsa och behovet av tjänster.

Undersökningen erbjuder information om hur Corona året påverkar deras vardag. Genom slumpmässigt urval har 10,000 studerande vid finländska högskolor och yrkeshögskolor inbjudits att delta i undersökningen. Inbjudningar skickas till studeranden per e-post i februari och datainsamlingen avslutas i april.

Varje inbjuden persons svar är viktigt eftersom en person som fått en inbjudan inte kan ersättas med en annan.

Undersökningen producerar information om de studerandes hälsa och välfärd vart fjärde år. År 2021genomförs den sjätte KOTT-undersökningen. SHVS har ansvarat för de tidigare undersökningarna. Med hjälp av resultaten från undersökningen kan särskilt hälsotjänsterna för studerande utvecklas. Resultaten också användas för att förbättra till exempel studentrestauranger och motions tjänster. År 2021 trädde en lagändring i kraft som utvidgar SHVS tjänster till att också omfatta studenter vid yrkeshögskolor. Med KOTT-undersökningen kan konsekvenserna av ändringen följas upp. I projektet medverkar även SHVS, social-och hälsovårdsministeriet, undervisnings-och kulturministeriet, Otus sr, SAMOK rf, FSFrf, Arene rf, Unifi rf och Statistikcentralen. Resultaten rapporteras i slutet av år 2021. Mera information här.