Vi samlar in respons för att förbättra Nyyti.fi-webbsidans innehåll. Din åsikt är viktig för oss. Den hjälper oss att utveckla vår verksamhet så att vi kan betjäna dig ännu bättre.  

Det tar uppskattningsvis 5 minuter att svara på enkäten. Resultaten behandlas konfidentiellt.  

Tack på förhand för din hjälp! 

Svara på den enkät här.