Dela din berättelse – delta i utlottning!

Berättelserna skiljer oss människor från andra djurarter. Berättelserna fanns långt före böckerna. Genom dem lär vi oss om oss själva och om världen. Som sociala varelser är vi intresserade av våra relationer till andra människor och vår gemenskap. Det känns bra att veta att också någon annan har upplevt något liknande som vi själva och hur hen har klarat sig igenom sina svårigheter.

Bär du på en berättelse? En berättelse, med hjälp av vilken du kunde få struktur på dina egna upplevelser samtidigt som den skulle ge andra glädjen av att känna igen sig eller förståelse för olika livssituationer? Vi samlar som bäst in berättelser för vår kommunikation i april och maj.

I april fokuserar vi i vår kommunikation på vänskap och gemenskap. Har du upplevt stark vänskap eller förkrossande ensamhet? Hur skiljer sig god vänskap från skadlig vänskap? I vilken typ av grupper eller gemenskaper känner du dig accepterad och varför? Har du provat några aktiva sätt att hitta vänner? Med vilken resultat?

Maj månads kommunikation koncentrerar sig på frågor kring jämlikhet och medkänsla. Tillhör du en minoritet, som ändå inte syns utåt? Har du varit rädd för hur andra ska se dig och behandla dig om de får reda på saken? Kanske din minoritetsposition syns på dig. Hur har du då blivit bemött och behandlad? Har du mött på medkännande handlingar och gester? Vilka sätt har du hittat för att ta vara på och skydda ditt eget välbefinnande? Hur utövar du självmedkänsla? Å andra sidan, även om du inte tillhör någon minoritet, har du agerat medkännande mot andra och dig själv? Hur och i vilka situationer?

Skriv åt oss antingen under ditt eget namn eller under en pseudonym, så delar vi din berättelse under våren till glädje för andra studerande. Berättelserna lämnas via formuläret på Nyytis webbsida (länk). Bland alla som skickat in en publiceringsduglig berättelse senast 27.3.2020 lottar vi ut tre par biobiljetter till Finnkino. Vi kontaktar vinnarna följande vecka.

Mera information: Sofia Lindqvist, sakkunnig, sofia.lindqvist@nyyti.fi, 050 349 9294.