Hösten närmar sig. Hur ska en orka om coronasituationen igen hela tiden förändas? Funderar du ännu på året som gick? Hann du vila upp dig under sommaren eller blev återhämtningen på hälft? Vi funderar tillsammans på vår ork och vad vi behöver som stöd för den.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen med och chatta!

https://www.hyvakysymys.fi/sv/gruppchatt/nyytis-chatt-17-8-kl-18-20-utan-andhamtning-mot-en-ny-host/

Hösten närmar sig. Hur ska en orka om coronasituationen igen hela tiden förändas? Funderar du ännu på året som gick? Hann du vila upp dig under sommaren eller blev återhämtningen på hälft? Vi funderar tillsammans på vår ork och vad vi behöver som stöd för den.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen med och chatta!

https://www.hyvakysymys.fi/sv/gruppchatt/nyytis-chatt-17-8-kl-18-20-utan-andhamtning-mot-en-ny-host/