Känns det som att din tid går till saker som tar resursser från din vardag? Har glädje och mildhet försvunnit från ditt görande? Självmedkänsla är ett vänligt och konstruktivt förhållande med sig själv och vi kan alla stärka och bearbeta det på olika sätt. Välkommen att dela dina tankar och att få synvinklar och stöd från andra som också funderar på dessa saker.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen med och chatta!

https://www.hyvakysymys.fi/sv/gruppchatt/nyytis-chatt-12-10-kl-18-20-har-ditt-liv-blivit-ett-enda-stort-presterande/

Känns det som att din tid går till saker som tar resursser från din vardag? Har glädje och mildhet försvunnit från ditt görande? Självmedkänsla är ett vänligt och konstruktivt förhållande med sig själv och vi kan alla stärka och bearbeta det på olika sätt. Välkommen att dela dina tankar och att få synvinklar och stöd från andra som också funderar på dessa saker.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen med och chatta!

https://www.hyvakysymys.fi/sv/gruppchatt/nyytis-chatt-12-10-kl-18-20-har-ditt-liv-blivit-ett-enda-stort-presterande/