Är du missnöjd med din kropp? Kontrollerar du ångestkänslor genom att straffa kroppen? Skulle du vilja bli bättre vän med din kropp? Välkommen att ventilera också svåra tankar och känslor anonymt tillsammans med andra i liknande situation och med en erfarenhetsexpert. I chatten medverkar också en sakkunnig från Ätstörningscentrum, en enhet specialiserad på ätstörningsvård, rehabilitering och terapi.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen med och chatta!

https://www.hyvakysymys.fi/sv/gruppchatt/nyytis-chatt-9-11-kl-18-20-atstorning-hur-ser-och-behandlar-jag-min-kropp/

Är du missnöjd med din kropp? Kontrollerar du ångestkänslor genom att straffa kroppen? Skulle du vilja bli bättre vän med din kropp? Välkommen att ventilera också svåra tankar och känslor anonymt tillsammans med andra i liknande situation och med en erfarenhetsexpert. I chatten medverkar också en sakkunnig från Ätstörningscentrum, en enhet specialiserad på ätstörningsvård, rehabilitering och terapi.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen med och chatta!

https://www.hyvakysymys.fi/sv/gruppchatt/nyytis-chatt-9-11-kl-18-20-atstorning-hur-ser-och-behandlar-jag-min-kropp/