En stor del av vår växelverkan med andra har den senaste tiden skett via nätet. En normalare vardag med möten ansikte mot ansikte väntar ändå bakom hörnet. Hur ska det bli igen? Hur känns det att vara mer närvarande på campus, ha kontaktundervisning och möjligtvis ta del av olika evenemang och grupper? Hurdana färdigheter behövs då vi växelverkar ansikte mot ansikte? Tänk om tanken på en normalare vardag gör mig jättenervös? Kom med och chatta: i chatten kan du diskutera din oro med andra studerande och dela med dig av dina funderingar. Andra går säker runt och tänker på samma frågor.

Kom med och chatta!