I början av hösten ordnas många studentevenemang där en kan träffa andra studerande. Det kan kännas svårt att skapa nya kontakter. Kanske har du erfarenheter av mobbning från skoltiden eller högskolevärlden. Hur hitta sätt och mod att skapa nya kontakter när bagaget är tungt?

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!