Höstens studier sätter igång och det kan väcka många känslor: glädje, osäkerhet, iver, spänning och till och med rädsla. Efter distansstudierna kan det också kännas konstigt att träffa folk – vilken är min plats i gemenskapen då vi inte setts på länge? Välkommen till chatten för att dela stämningar kring att inleda studierna och höra vad andra studerande tänker och känner inför studiestarten.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen med och chatta!

https://www.hyvakysymys.fi/sv/gruppchatt/nyytis-chatt-14-9-kl-18-20-i-vilken-stamning-inleder-jag-studierna/

Höstens studier sätter igång och det kan väcka många känslor: glädje, osäkerhet, iver, spänning och till och med rädsla. Efter distansstudierna kan det också kännas konstigt att träffa folk – vilken är min plats i gemenskapen då vi inte setts på länge? Välkommen till chatten för att dela stämningar kring att inleda studierna och höra vad andra studerande tänker och känner inför studiestarten.

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen med och chatta!

https://www.hyvakysymys.fi/sv/gruppchatt/nyytis-chatt-14-9-kl-18-20-i-vilken-stamning-inleder-jag-studierna/