Att kunna sätta gränser både gällande arbetsmängd och människorelationer är viktigt för vårt välmående. Men hur vet jag var mina gränser går? Och hur sätter jag gränser?

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!

Att kunna sätta gränser både gällande arbetsmängd och människorelationer är viktigt för vårt välmående. Men hur vet jag var mina gränser går? Och hur sätter jag gränser?

Nyytis chat är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv.

Du kan chatta helt anonymt och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen med och chatta!