Hoppa till innehåll

Avslutade projekt

Vi förverkligar olika utvecklingsprojekt som anknyter till studerandes mentala hälsa, studieförmåga och välmående. Projektens målsättning är att skapa nya tillvägagångssätt för att främja studerandes mentala välbefinnande samt förstärka de förutsättningar som finns för välmåendearbete som bedrivs i studiegemenskaper. Vi fungerar också som samarbetspartner i olika projekt. Du kan bekanta dig med våra avslutade projekt nedan. Mer utförlig information finns på finska.

Projekt

Projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur stöder välbefinnandet och studieförmågan hos högskolestuderande, ökade högskolegemenskapernas beredskap att förebygga missbruk och främjade en studiekultur som bygger på gemenskapskänsla och tillgänglighet. KUPLA uppmuntrade till en öppen diskussion om rusmedel och psykiskt välbefinnande inom högskolegemenskaperna. KUPLA var Nyyti ry:s och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s gemensamma projekt som förverkligades i samarbete med en rad andra aktörer.

Projektet Puhutaan kiusaamisesta!  var ett tvåårigt utvecklingsprojekt för att minska och förebygga mobbning i högskolor. Projektet koordinerades av Nyyti ry och finansierades av social- och hälsovårdsministeriet med Veikkaus intäkter. Syftet med projektets verksamhet var att öka medvetenhet om mobbning som sker i högskolor samt om olika sätt att förebygga det. Med verksamheten strävade man alltså efter att mobbing identifieras, erkänns och tas itu med i studentgemenskaper. Målsättningen var en förändring i såväl det allmänna förhållningssättet som verksamhetskulturen.

Syftet med projektet Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen var att minska på sådan ojämlikhet i samhället som anknyter till digitalisering. Verksamheten gick ut på att producera nya och innovativa lösningar till utmaningar som social- och hälsovårdsbranschens föreningar och deras klienter möter.  Man samlades och reflekterades kring olika utmaningar i YMCA Hackathon – veckoslutsevenemang som unga vuxna från olika branscher och bakgrunder deltar i. Projektet erbjöd erfarenheter av delaktighet och empowerment för dem som är med i social- och hälsovårdsbranschens verksamhet samt för de frivilliga unga vuxna som deltar i processen. Projektet finansierades av STEA och förverkligas huvudsakligen av Suomen NMKY:n liitto som samarbetar bl.a. med Nyyti ry.

Målsättningen med projektet Voimaa opiskeluun var att minska avbrytandet av studier på högskolor och på andra stadiet. Verksamheten omfattade utveckling av en stödmodell för studerande som hör till riskgruppen, främjande av studerandes färdigheter i mental hälsa och livshantering som en del av studierna, samt stödjande av kamratverksamhet bland studerande. Projektets målgrupper var studerande, personal och studentföreningar på yrkeshögskolor och andra stadiets yrkesskolor. Projektet administrerades av yrkeshögskolan Diakonia som samarbetar med bl.a. Nyyti ry.