Sömn tar hand om kroppen

Sömn tar hand om kroppen


Sömnen är viktig för vårt dagliga välmående, och det lönar sig därför att ta väl hand om den. Att få tillräckligt mycket sömn av tillräckligt god kvalitet är viktigt för inlärning och kreativt tänkande. Sömnen hjälper människan att återhämta sig från vardagens ansträngningar. När kroppen vilar sköter sömnen sina egna viktiga uppgifter.

Att få tillräckligt mycket sömn av tillräckligt god kvalitet är viktigt för inlärning och kreativt tänkande.

Så här tar sömnen hand om dig:
  • Kroppens krafter återhämtar sig från olika fysiska påfrestningar.
  • Hjärnan laddar sitt energiförråd och bearbetar dagens händelser.
  • Att sova förbättrar också motståndskraften. Sömnen helar, så det är viktigt att sova mycket när du är sjuk.

Vad som är tillräckligt mycket sömn är individuellt, men i medeltal har vuxna ett sömnbehov på 7–8 timmar per natt. Det viktigaste är att du känner dig utvilad på morgonen och pigg under dagen.

Studerande + tillräcklig sömn = omöjligt?

Det kan kännas som att studier är en ständig prestation: studiedagarna är långa och du kanske gör självständiga uppgifter långt in på natten. Tiden för sömn blir kort. Dina studiedagar kanske inte har en regelbunden rytm. Många studerande arbetar vid sidan om studierna – ofta också skiftesarbete på kvällar eller nätter.

För att förebygga sömnproblem skulle det ändå vara viktigt att sträva efter regelbundenhet i sömn- och dygnsrytmen. Det är bra att gå och lägga sig och stiga upp vid regelbundna tider – också på lediga dagar. Då hålls kroppens inre klocka i tidtabell: när är det dags att vakna, när att gå och lägga sig.

Kom ihåg att sinnet behöver återhämta sig efter krävande hjärnarbete (t.ex. en tent eller en avhandling). Små avslappnande stunder vid sidan av studierna stöder en god sömn!

Dagens händelser påverkar sömnen

Sömnen och tiden du är vaken påverkar varandra. Därför har det också betydelse för sömnen vad du gör när du är vaken. Om du vill förbättra din sömnkvalitet, fundera också på hur dina dagar ser ut.

Om du vill förbättra din sömnkvalitet, fundera också på hur dina dagar ser ut.

Hinner du gå igenom dina tankar? Hur du bearbetar dina tankar och känslor under dagen påverkar sömnen märkbart. Om du inte bearbetar saker som tynger dig under dagen kan de tränga sig in i sinnet på natten.

Du kan lösa det här med att hålla en orosstund på dagen. Fundera på saker som tynger dig. Fundera hur du skulle kunna påverka oron. Det hjälper också att dela sina bekymmer med vänner.

Innehöll din dag motion? Regelbunden motion förbättrar sömnkvaliteten, gör det lättare att somna och gör dig piggare på dagen. Motionens sömnfrämjande egenskaper kan bero på att musklerna blir trötta och man slappnar av psykiskt.

Hur såg din måltidsrytm ut? Om du äter för lite eller fastar gör hungern det svårt att sova på natten och du fryser lätt. Å andra sidan kan ett för stort mål mat före läggdags starta matsmältningsprocessen som håller dig vaken och försämrar sömnkvaliteten.

Kom också ihåg att inte fylla dina dagar med för många prestationer. Se till att dagarna också innehåller mer avslappnade stunder utan tryck att prestera. För hektiska dagar kan göra att det blir svårt att lugna sig och somna på kvällen.

Tillfällig sömnlöshet är normalt

Stressiga eller svåra situationer som stör sömnen hör till var och ens liv. Då skapas sömnbrist. Det är en normal reaktion på en förändring i livet och inget att oroa sig för. Tillfällig sömnlöshet hör till allas liv ibland.

Tillfällig sömnlöshet hör till allas liv ibland.

Man kan lätt börja oroa sig för tillfällig sömnlöshet. Tankar som ”jag kommer inte att somna i natt heller” eller ”jag kommer att vara trött och misslyckas i morgon” kan snurra i huvudet. I sådana situationer är det bättre att i stället tänka ”jag kommer att somna” eller ”jag klarar mig en dag med mindre sömn”. I allmänhet försvinner tillfälliga sömnproblem på en kort tid. Ett par kortare eller sömnlösa nätter är inte farligt.

Långvarig sömnlöshet kräver behandling

Sömnstörningar talar man om när sömnlösheten är långvarig och håller på i flera veckor. Sömnlöshet är missnöje med mängden sömn eller sömnkvaliteten. Det viktiga med definitionen är om du själv upplever att du lider av sömnlöshet. Sömnlöshet är typiskt:

  • ständiga svårigheter att somna in
  • sömn med många avbrott
  • för kortvarig sömn eller dålig sömnkvalitet även när man har möjlighet att sova.

De olika formerna av sömnlöshet kan förekomma var för sig eller så att den sömnlösa lider av dem alla. Om du ständigt är sömnlös lönar det sig att be om hjälp av hälsovården. 


Att fundera på
  • Vilar du tillräckligt?
  • Hurdan är en bra dag följd av en bra nattsömn för dig?
  • Hur mår du när du är utvilad?