Hoppa till innehåll

Lyssna på dina känslor

Känslor är en del av det dagliga livet och med i allt du gör. Ibland gör något dig arg, ibland känner du dig vemodig, ibland kan du skratta tills du kiknar. Alla känslor har sin plats. Också de känslor som ofta uppfattas som ”dåliga”.

Känslor förmedlar viktiga budskap som det är bra att lära sig att lyssna på. Känslorna skapar också betydelser och får saker att ”kännas”. Så glöm indelningen i bra och dåliga känslor och tänk i stället att alla känslor är viktiga. Utan dina känslor skulle du inte vara du.

Genom att acceptera alla känslor som en del av dig själv kan du acceptera dig själv sådan som du är. Då förbättras också din självkänsla och du kan tycka om dig själv också om allt inte alltid går perfekt.

Genom att acceptera alla känslor som en del av dig själv kan du acceptera dig själv sådan som du är.

Ditt eget sätt att känna är precis rätt

En känsla är en kortvarig, spontan och övergående reaktion. Känslor väcks av stimuli som kan härstamma från dig själv eller utifrån. Att känna karakteriseras av fysiska signaler, som

 • snabbare puls
 • svettningar
 • högre blodtryck
 • rodnad
 • darrningar
 • illamående

Det finns inte bara ett rätt sätt att känna. Alla känner och uttrycker känslor på sitt eget sätt. Temperament, personlighet och tidigare erfarenheter påverkar bland annat

 • hur olika känslor känns i kroppen
 • hurdana känsloreaktioner olika saker och situationer väcker
 • hur vi uttrycker känslor

Det finns inte bara ett rätt sätt att känna. Alla känner och uttrycker känslor på sitt eget sätt.

Individuella skillnader i hur människor känner och uttrycker känslor gör oss alla unika. När du ger dina individuella känslor utrymme kan du verkligen acceptera dig själv sådan som du är.

Också svåra känslor är viktiga

Vissa känslor är lätta att uppfatta som bra och positiva. De är lätta att hantera. Känslor som glädje, kärlek, iver och acceptans frigör energi och allt går som smort.

Svåra känslor är de känslor som människor ofta förhåller sig negativt till. Känslor som hat, avsky, skam, rädsla, smärta och en känsla av misslyckande är ofta är svåra att acceptera. De är trots det lika viktiga som de känslor du upplever som positiva.

Svåra känslor får människor till exempel att

 • förbereda sig inför utmanande situationer
 • finna alternativa lösningar
 • söka sätt att förändra situationen
 • försöka mer
 • skydda sig från faror.

Kom ihåg att en känsla alltid har en orsak. Känslorna har något viktigt att säga, om det sedan gäller sådant som har blivit ouppmärksammat i livet eller en situation där individen kan växa.

Genom att lyssna på vad dina känslor säger kan du förstå dig själv bättre. Din självkännedom ökar och du lär dig hantera olika situationer bättre. Interaktion med andra blir lättare. Din självkänsla ökar när du accepterar dig själv med alla dina sidor.

Genom att lyssna på vad dina känslor säger kan du förstå dig själv bättre.

Tips för att hantera känslor

Du kan inte göra något åt att känslor uppkommer, men du kan alltid lära dig nya sätt att hantera dem.

När du bemöter känslor är det viktigt att komma ihåg följande:

 • Känslor kan uppkomma plötsligt. Du kan låta känslan komma och konstatera att den är där. Även om nedstämdheten och ångesten kanske inte lättar, känns det bättre.
 • Du kan lyssna på känslan: hur påverkar den din sinnesstämning och dina tankar och hur känns den i kroppen?
 • Det är inte alltid möjligt att reflektera över känslan när den uppkommer eller har uppkommit. Den kan uppkomma till exempel när du står inför en ny situation eller händelse, eller av någon annans ord, karaktär, gest eller röst. Du kan analysera känslan då eller om det är omöjligt, komma tillbaka till den senare.
 • Det är aldrig för sent att behandla tidigare obemötta känslor.
 • Tänk efter vilka känslor som du fastnar vid. Vad hjälper dig att bli av med dem (t.ex. motion, att gå ut, att göra något trevligt)?
 • Lyssna på och uppskatta de känslor som t.ex. skyddar dig.

Gör dina känslor konkreta

 • Tala om dina känslor. Ju mer du gör det desto bättre blir du på det. På samma gång blir känslorna lättare att acceptera och förstå.
 • Skapa en karaktär för känslan i ditt sinne. Eftersom en känsla är osynlig, men väldigt sann i sinnet, kan en fantasikaraktär göra den lättare att kontrollera. Föreställningar har en fantastisk kraft.
 • Gör övningar som relaterar till dina känslor. Du kan öka din förståelse för dina känslor genom att till exempel teckna eller på något annat sätt visualisera det du känner. Du kan också skriva en känslodagbok.
 • Det är nyttigt att koppla känslorna till exempel till musik eller motion. Många har en sång som de alltid lyssnar på när de är arga/ledsna/glada o.s.v. Musiken väcker känslor och hjälper också dig hantera dem. Att röra på dig kan på ett liknande sättet vara nyttigt för att hantera känslor.
 • Visualiseringsövning: Föreställ dig i förväg en situation som väcker känslor och placera dig själv i den. Gå igenom olika sätt att handla och välj det du tycker är bäst.

Hur ska du göra i ett starkt känslosvall?

 • Lugna medvetet ner dig: Att koncentrera dig på din andning och att andas lugnt in och ut är redan effektiva sätt att lugna egna upprörda reaktioner.
 • Ta en time-out: Stanna upp och identifiera dina känslor, men reagera inte ännu. Om det är möjligt, gå någon annanstans och gör något helt annat som får dig att lugna dig. När känslorna lugnar sig, vänta och fundera på situationen. Vad hände? Varför känner jag som jag känner? Hur kan jag handla? Vad skulle vara det bästa alternativet? Hur ska jag bäst kunna uttrycka mig? Sedan kan du handla på det sätt du tycker är bäst.

Ibland kan känslorna låsa oss och skapa känslofällor. Om det behövs kan det vara bra att be utomstående om hjälp för att hantera känslorna.


Att fundera på

 • Hur känner du dig oftast?
 • Är det lätt för dig att identifiera dina känslor?
 • Hur hanterar du dina känslor?