Hoppa till innehåll

Känn dig själv

Det går egentligen inte att överdriva betydelsen en god självkännedom har för välmåendet. Det är lättare att vara nöjd och lycklig i livet när du vet vem du är och vad du vill. När du förbättrar din självkännedom förbättras också din självkänsla.

Det är lättare att vara nöjd och lycklig i livet när du vet vem du är och vad du vill.

Självkännedom är individuell förståelse om dig själv. Du kan öva din självkännedom med frågor:

 • Hurdan upplever jag att jag är?
 • Vad tänker jag om mig själv?
 • Vad är jag bra på och vad lyckas jag med?
 • Hurdana situationer upplever jag att jag har misslyckats i och hur länge håller känslan i sig?
 • Hur förhåller jag mig till misslyckanden och motgångar?

I vardagen kan du ofta handla så som du vant dig att handla. Eller som du förväntas handla. Ibland kan du också tro att du vill något som inte i verkligheten motsvarar dina behov.

När du ger självanalysen utrymme kan du komma närmare ditt verkliga inre. På den grunden kan du bygga upp en vardag som känns meningsfull. När du känner och accepterar dig själv med alla dina fel och brister har också din självkänsla en god grund.

När du känner och accepterar dig själv med alla dina fel och brister har också din självkänsla en god grund.

Du kan fråga dig själv:

 • Är det där verkligen en av mina egenskaper? Hur syns den i mig eller mina handlingar?
 • Är jag verkligen sådan (som andra tycker jag är)?
 • Kan jag acceptera att jag inte är perfekt?

En god självkännedom hjälper dig att övervinna dina rädslor samt att förstå och acceptera olikheter i dig själv och andra.


Att fundera på

 • Kan du svara på frågorna: vem är jag och vad vill jag?
 • Upplever du att din vardag är meningsfull och reflekterar din personlighet?
 • Hur kan du förbättra din självkännedom?