Träna sociala färdigheter

Träna sociala färdigheter


Att ställa frågor, presentera sig och lyssna är exempel på sociala färdigheter. Du behöver dem för att sköta vardagsärenden. De hjälper också vid större val i livet, som att söka en arbetsplats eller gå in i ett parförhållande.

Eftersom det är fråga om färdigheter kan du lära dig dem under hela livet. Om du upplever en viss interaktionssituation som utmanande kan du genom övning förbättra din kunskap om hur du kan handla i den situationen. Genom upprepningar, övning och erfarenhet blir det säkrare och lättare att handla i interaktion med andra.

Genom upprepningar, övning och erfarenhet blir det säkrare och lättare att handla i interaktion med andra.

Dessutom måste du alltid i nya livssituationer, som när du börjar studera eller arbeta, träna dina interaktionsfärdigheter på ett nytt sätt.

Sociala färdigheter av alla slag

De sociala färdigheterna syns i hur du handlar i både bekanta och obekanta interaktionssituationer. Du använder dina sociala färdigheter exempelvis när du

 • träffar människor och börjar prata med dem
 • arbetar i grupp
 • ber om råd
 • lyssnar
 • säger artigheter och tar emot dem
 • uttrycker din egen åsikt

 Att vara social är annat än sociala färdigheter

Vissa människor trivs av naturen i sociala situationer. De tar aktivt kontakt med andra människor och är pratsamma. Det kan hända att en socialt smidig person har ett socialt temperament från födseln.

Ett socialt temperament är ändå inte samma sak som goda sociala färdigheter. Alla måste öva sig på sociala färdigheter. För en mycket utåtriktad och social person kan det till exempel vara nödvändigt att öva sig att lyssna på andra. Å andra sidan kan en blyg och tyst person ha utmärkta sociala färdigheter.

Alla måste öva sig på sociala färdigheter.

 Stärk dina sociala färdigheter genom övning

Du kan träna dina färdigheter med bekanta människor antingen genom diskussion eller genom att konkret öva vissa interaktionssituationer. Övning hjälper dig att känna dig mera bekväm i den verkliga situationen.

Ett bra sätt att öva sociala färdigheter är också att följa andras beteende. Hur kommer de in i situationen? Vad säger de? Hur reagerar de på andra människor?

Hur handlar du i sociala situationer?

Ibland kan du stanna upp och fundera på vilket intryck du ger av dig själv utåt. Ditt ansikte, ditt sätt att diskutera och din attityd påverkar andra människors första intryck av dig.

Du kan med ditt eget beteende ge andra människor signaler att du inte är intresserad av dem eller helst vill vara i fred. Då närmar sig andra inte dig och det blir inte mycket interaktion. Andra tror att du inte vill prata just då.

Sådant du kan fästa uppmärksamhet vid:
 • Kommer du ihåg att presentera dig för nya människor?
 • Svarar du på hälsningar och frågor andra ställer dig?
 • Lyssnar du på andra i en diskussion, ger du dem tid att tala?
 • Ser du dem du diskuterar med i ögonen när du pratar med dem?
 • För du fram dina egna åsikter i diskussionen?
 • Kommer du ihåg att säga tack, förlåt och varsågod?

Du kan också fundera på hur din egen sinnesstämning påverkar ditt umgänge med andra. När du själv är nedstämd kan du tolka det som att andra beter sig undvikande eller ovänligt mot dig fast det inte är så. Eller så kan du själv kommunicera på ett sätt du inte skulle vilja när du är ilsken.

Ibland lyckas interaktionen bara inte

Misstag och motgångar händer i interaktion med andra. Man kan inte undvika dem; de hör till livet. Ingen beter sig smidigt hela tiden, hittar alltid rätt ord eller kontrollerar alltid sina känslor i alla situationer. Du kommer vidare från sådana situationer genom att stötta dig själv. Du får också erfarenhet. Det är också trösterikt att andra inte kommer ihåg så mycket som du tror.

Ingen beter sig smidigt hela tiden, hittar alltid rätt ord eller kontrollerar alltid sina känslor i alla situationer.

Också konflikter hör till interaktion. Som tur är har du möjligheten att återvända till situationer senare. Om något någon sade blev kvar i sinnet kan du be dem förklara sig. Ibland kan det vara ett missförstånd. Det lönar sig att våga reda ut konfliktsituationer, så att otrevliga upplevelser inte blir kvar och tynger sinnet.

Bli inte heller nedslagen av ett ovänligt beteende. Hur andra förhåller sig till dig beror inte nödvändigtvis på dig. Det kan hända att personen i fråga är orolig och ledsen och därför beter sig ovänligt eller inte verkar intresserad.


Att fundera på
 • Vilka sociala färdigheter har du?
 • Hurdana sociala tillfällen känns svåra för dig?
 • Vilka sociala färdigheter skulle du ännu vilja utveckla?