Hoppa till innehåll

Du har självkänsla

Hur förhåller du dig till dig själv och hur mycket uppskattar du dig själv? Dina svar säger mycket om din självkänsla. En god självkänsla gör det lättare att förhålla sig snällt och accepterande till sig själv och andra. Då kan du erkänna dina misstag men ändå tycka att du i grunden är bra som du är. Basen för en god självkänsla är en äkta självkännedom.

En god självkänsla gör det lättare att förhålla sig snällt och accepterande till sig själv och andra.

Sådan är en människa med en god självkänsla:

 • Hen har en realistisk bild av sig själv – känner igen och vet också vilka de egna svagheterna är. Försvarar inte sitt dåliga beteende med sina svagheter i stil med: ”Jag är sådan här, jag kan inte göra något åt det.”
 • Hen litar på sig själv och uppskattar sig själv som människa. Självuppskattning betyder att inte låta andra såra en. Självförtroende är att våga ta emot utmaningar som man inte alltid klarar av, men ändå våga prova.
 • Hen anser sitt liv vara värdefullt och unikt.
 • Hen är självständig i sina livsval och oberoende av andras åsikter.
 • Hen känner inget behov att såra andra, men lever sitt liv som hon vill – inte efter vad omgivningen råkar uppskatta.
 • Hen tål osäkerhet, besvikelser och misslyckanden.

Det här är en god självkänsla INTE:

 • Samma sak som självsäkert beteende eller yttre framgång
 • Enbart självsäkerhet och att se sig själv endast i ett positivt ljus
 • Socialt mod, eftersom också en blyg eller tillbakadragen person kan ha en god självkänsla. På samma sätt kan vänskapskretsens mest högljudda, synliga och sociala person också lida av en dålig självkänsla. Självkänsla syns inte alltid på utsidan.
 • Själviskhet
 • Att förverkliga sig själv på andras bekostnad.

Ingen har en perfekt självkänsla – och det borde inte ens vara ett mål. Alla har ändå minst en liten gnutta självkänsla. Du kan utveckla din självkänsla mot det bättre i alla livsskeden. Då blir du nöjdare och känner att du har bättre kontroll över ditt liv.

Du kan utveckla din självkänsla mot det bättre i alla livsskeden.

Tips för att öka självkänslan

 • Finn dig själv. Hurdan är din självbild? Om du är van vid att se något karaktärsdrag som din egenskap, fråga dig själv: Stämmer det? Är jag verkligen sådan?
 • Acceptera dig själv sådan som du är. Frigör dig från felaktiga känslor av skam och skuld.
 • Var snäll. Förlåt dig själv och andra.
 • Förhåll dig empatiskt till andra människor; det hjälper dig att vara empatisk mot dig själv.
 • I svåra stunder, minns det goda som varit; svårigheter och goda stunder hör båda till livet.
 • Lär dig att välja, ta beslut och uttrycka din vilja. Du kan behöva öva dig på att ta beslut också kring saker som känns oviktiga om du inte är van att vilja någonting.
 • Sök dig till sådant sällskap som gör dig nöjd.
 • Satsa på det som är viktigt för dig.
 • Sluta jämföra dig själv med andra eller gör det åtminstone på ett annat sätt. Jämför dig inte bara med dem som det tycks gå bra för.
 • Kontrollera om du kräver för mycket av dig själv.
 • Ta emot positiv feedback av andra.
 • Ta hand om vardagen: se till att du får tillräckligt med vila, mat och motion.
 • Gör visualiseringsövningar. Tänk att du kommer att lyckas just sådan som du är. Tänk på alla dina goda sidor. Skriv upp dem och återkom till dem i svaga stunder.

Att fundera på:

 • Är du mestadels nöjd med att du är DU?
 • Accepterar du att du har svagheter?
 • Hur kan du förbättra din självkänsla?