Hoppa till innehåll

Var stjärnan i ditt eget liv

Alla har potential att känna att de kan påverka sina egna liv och vara sina livs huvudpersoner. När du är stjärnan i ditt eget liv ser livet ut att vara mer fyllt av möjligheter och framtiden verkar ljusare.

När du tar hand om dig själv berättar du samtidigt för dig själv att du är viktig och värd att satsa på. Du kan lära dig att förhålla dig snällare och mer förlåtande till dig själv. Du lägger märke till när du gör positiva förändringar och när du lyckas. Du accepterar att du inte är perfekt och gör misstag men ändå är värdefull.

Sträva efter att närma dig saker utifrån dina resurser och genom att uppmuntra dig själv. När du stöter på motgångar, koncentrera dig mera på lösningar än på problem. Och våga drömma – drömmar ger dig kraft i vardagen.

Sträva efter att närma dig saker utifrån dina resurser och genom att uppmuntra dig själv.

Resurser ger dig kraft i vardagen

När du kan se vilka dina styrkor och resurser är kan du bättre utnyttja dem i ditt liv. Resurserna kan vara dina egna egenskaper eller sådant i din omgivning som ger dig energi och för saker åt rätt håll.

Resurser kan till exempel vara

 • goda människorelationer
 • en ordningsam karaktär
 • en förmåga att planera framtiden
 • en bekant närbutik som säljer bröd som närmar sig sista försäljningsdagen till rabattpris

Det finns säkert sådant i dig och din omgivning som ger dig styrka. Finn dina resurser och försök utnyttja dem så mångsidigt som möjligt i olika situationer. På så sätt maximerar du deras goda verkan.

Hitta ett motto som ger dig kraft

Ett motto kan hjälpa dig se saker på det sätt du vill. Då använder du medvetet tankekraft för att klara dig och må bättre. Du kan använda mottot som ett allmänt motto livet eller som en tanke som får dig på bättre humör inför utmaningar. Med mottot övertygar du dig själv om och om igen om att du är tillräckligt bra och du klarar dig.

Ett motto kan hjälpa dig se saker på det sätt du vill.

Ett bra motto är uppmuntrande och peppande, till exempel:

 • Dina vingar bär. Alldeles säkert.
 • Lev, skratta, njut!
 • Lycka är inte ett mål man kommer fram till, utan ett sätt att resa.
 • Inte för att jag måste, utan för att jag får.
 • Var snäll mot dig själv: om du inte skulle säga det till en vän, säg det inte om dig själv.

Nyyti ry/Mottokampanjen 2015

Fokusera på lösningar när du stöter på motgångar

Utmaningar och misslyckanden hör till livet. Ingen kan undvika dem. Det viktiga är vad du gör med motgångarna. När du fokuserar på lösningarna i stället för problemen kommer du lättare framåt och slipper känna dig skyldig i onödan.

Det viktiga är vad du gör med motgångarna.

Kom ihåg lösningsfokuseringens tre principer:

 1. Reparera bara det som är sönder.
 2. Gör mera av det som fungerar.
 3. Gör mindre av det som inte fungerar.

Ofta påverkar också våra små val kring motgångar slutresultatet. När du är lösningsfokuserad i livets problemsituationer och arbetar med dina resurser är slutresultatet antagligen bättre än om du bara ältar problemet.

Tips för att bli mer lösningsfokuserad

 • Lägg märke till vad som fungerar. Det du fäster uppmärksamhet vid förstärks.
 • Du har alla de resurser du behöver för att skapa en förändring eller lösa dina problem. Gör bara ditt bästa – det som är möjligt just nu.
 • Du är den bästa experten om dig själv, ditt jobb och dina människorelationer. Du vet vad som är bra för dig.
 • Sätt upp dina mål själv, enligt din egen vilja och dina egna önskningar.
 • Det finns många sätt att lösa problem på. Sök efter lösningar som avviker från de typiska sätten att handla.
 • Lekfullhet, humor, kreativitet och positivitet är viktigt när du söker nya alternativa lösningar.
 • Också ett stort problem kan lösas med små förändringar.
 • Det är nyttigare att skapa en bild av hur lösningen ser ut än att fokusera på att fundera på det förflutna.
 • Använd dina egna och andras erfarenheter när du löser problem.
 • Lös problem tillsammans med andra.
 • Kom ihåg att ge alla som deltagit i problemlösningen feedback.
 • Tacka dig själv och de andra som varit med.

Drömmar ger styrka i vardagen

Glöm inte att drömmar är ett sätt att påverka ditt välmående. Drömmar uppmuntrar dig att skapa något nytt och utvecklar dig som person. Om du inte tillåter dig själv att drömma lever du på sparlåga.

Ofta kan redan resan mot en dröm vara fantastisk, även om drömmen inte går i uppfyllelse. Redan att ha drömmar hjälper dig att klara dig bättre i vardagen. Drömmar gör livet meningsfullt när du har mål att sträva efter. Att drömma är också ett utmärkt sätt att slappna av.

Ofta kan redan resan mot en dröm vara fantastisk, även om drömmen inte går i uppfyllelse.

Öva dig att drömma

Du kan öva dig på att drömma till exempel genom att skriva upp dina drömmar, stora och små. Du kan göra en skattkarta eller anteckna dina drömmars stig.

Om det känns svårt att drömma, närma dig det via dina mål. Hur vill du att ditt liv ska se ut om 10 år? Du kan också få hjälp av dina behov och värderingar för dina drömmar. Hur skulle ditt liv se ut om alla dina viktigaste behov var uppfyllda och du levde fullt ut enligt dina värderingar?

Börja med det som är viktigt för dig och värt att sträva efter. Oavsett hurdana dina drömmar är så är de dina och riktiga precis som de är. Kom också ihåg att även om dina drömmar aldrig skulle gå i uppfyllelse är du tillräckligt bra precis så som du är. Du har rätt att bli sedd och hörd.

Var stjärnan i ditt eget liv!


Att fundera på

 • Kan du räkna upp dina styrkor och sådant som ger dig kraft (= dina resurser)?
 • Hur hanterar du motgångar?
 • Vad drömmer du om?