Hoppa till innehåll

Få kontroll över din tidsanvändning

Tidsanvändning är en färdighet du kan träna upp. Alla har samma mängd timmar per dygn. Sättet och förmågan att hantera tiden är ändå individuella. Sträva efter att uppnå dina mål med din tidsanvändning, men ändå på så sätt att du också har tid för att bara vara utan brådska.

Sträva efter att uppnå dina mål med din tidsanvändning.

Genom att ta kontroll över din tidsanvändning tar du också ansvar för ditt liv och råder över dig själv. Samtidigt ökar du din självrespekt och din självkänsla förbättras.

 Tips för tidshantering

 • Undersök vart din tid går. Skriv under ett par dagar upp hur du använder din tid. Skriv ärligt upp allt. Lägg märke till tidstjuvar, d.v.s. sådant som din tid gick åt till när du borde ha gjort något annat.
 • Använd en kalender (en pappersversion eller en elektronisk) för att planera din tid.
 • Var trogen dina basvärderingar. Handla inte impulsivt eller styrd av tillfälliga begär.
 • När du vill något i ditt liv måste du också kunna avstå från något. Vad skulle du kunna avstå från just nu?
 • Gör en lista över vad som är viktigt för dig. Kontrollera att de överensstämmer med ditt mål.
 • Fundera först vad du ger dig in på. Våga säga nej till andra människors förväntningar och förfrågningar.
 • Kom ihåg att en tid med kvalitet är flexibel. Flexibilitet i tidsanvändningen ger dig svängrum.
 • Öva dig på att vara närvarande i just den här stunden.
 • Upprätthåll självdisciplin. Tidshantering kräver att du kan skjuta upp omedelbar njutning och tillfredställelse.
 • Kom ihåg att livet inte är bara en prestation. Reservera tid för att bara vara.
 • Var inte för sträng mot dig själv – ingen orkar få lika mycket till stånd varje dag.

Det är viktigt att fundera på tidsanvändningen när du vill reda ut vad din tid går åt till. Det handlar också om att planera dina egna handlingar och råda över dig själv. Det centrala är att fokusera på det relevanta och att vara medveten om vad du strävar mot.

Det handlar också om att planera dina egna handlingar och råda över dig själv.


Att fundera på

 • Motsvarar din tidsanvändning dina behov och önskningar?
 • Har du tillräckligt med tid över för att återhämta dig och inte ha bråttom?
 • Hurdana sätt att hantera tiden har du provat eller skulle du kunna tänka dig att prova?