Tankekraft

Tankekraft


Tankar är en inre dialog du för med dig själv. Tankar snurrar runt i huvudet hela tiden – tiotusentals tankar om dagen! Ofta susar en tanke bara snabbt igenom huvudet, och då fäster du inte mycket uppmärksamhet vid den.

Men tankar som upprepas ofta påverkar starktur du handlar och beter dig i olika situationer. Om du tänker negativa tankar om dig själv, t.ex. ”jag lyckas aldrig med någonting”, börjar du också underskatta dig själv i ditt beteende. Du är förberedd på att misslyckas redan när du gör dina val.

Tankar som upprepas ofta påverkar starktur du handlar och beter dig i olika situationer.

För att lägga märke till hur tankarna påverkar dina handlingar måste du stanna upp och lyssna på dig själv. Det är bra att uppmärksamma hur du tänker, eftersom det ger dig en möjlighet att arbeta med tankemönstren. Dessutom kan du bättre identifiera när någonting är sant och när det är din egen tolkning.

Hurdana tankar?

Tankar kan handla om nästan vad som helst. Du kan också göra flera saker med dina tankar, till exempel:

 • motivera dig själv
 • göra dig själv nedslagen
 • konstatera saker
 • planera i förväg
 • sörja det som varit
 • drömma.

 Positiva, konstruktiva och nyttiga tankar får dig på bättre humör, uppmuntrar dig och får dig att handla.

”Fastän det går dåligt just nu försöker jag åtminstone göra något åt det.”

”Fastän jag nu gjorde bort mig kan jag lära mig någonting av det inför framtiden.”

”Jobbig dag, men jag klarade det.”

Den här typen av tankar hjälper dig att se fler möjligheter och får hinder att kännas mindre oöverkomliga.

Negativa, destruktiva eller meningslösa tankar får dig ofta att känna dig ledsen och dyster. De är också nedslående och får utmaningar att kännas svårare.

”Jag vet ingenting fastän jag redan studerat länge.”

”Allting blir bara värre.”

”Jag får aldrig någonting till stånd.”

När du läste exemplen på positiva och negativa tankar, märkte du en skillnad i hur de påverkade dig? Om du ger dina skadliga tankar för mycket utrymme och värde börjar de påverka dina handlingar. Det fungerar också åt andra hållet. När du ger uppmärksamhet åt dina positiva tankar ökar deras inverkan på dig.

Om du ger dina skadliga tankar för mycket utrymme och värde börjar de påverka dina handlingar.

Styr skadliga tankemönster dina handlingar?

Ibland kan du fastna i negativa tankemönster som upprepar sig, är nedslående och gör dig ledsen. Skadliga tankemönster kan styra hur du iakttar din omgivning, handlar och väljer utan att du lägger märke till det.

Därför lönar det sig att försöka lära sig att identifiera tankemönster som

 • hindrar dig från att vara dig själv
 • hindrar dig från att utnyttja allt ditt kunnande och dina talanger
 • försämrar din självkänsla.

Nedan finns några exempel på skadliga tankemönster.

Negativ inre dialog

 • Du har negativa tankar om dig själv, saker som händer och andra människor i relation till dig själv.
 • Du kritiserar, förringar, underskattar.

Generalisering

 • Du gör negativa generaliseringar.
 • Du använder ord som alltid, alla, hela tiden, aldrig, någonsin, varje gång, ingenting.

Tankeläsning

 • Du tror att du vet vad andra tycker om dig.
 • Du tror att andra vet vad du själv önskar, vill eller förväntar dig.

Självanklagelser

 • Du antar att tråkiga och negativa saker kommer att hända och att de alltid är helt och hållet ditt fel.

 Ifrågasätt dina etablerade tankemönster

Att lära dig ifrågasätta dina tankemönster och hitta annorlunda perspektiv kan hjälpa dig minska den inverkan skadliga tankar har på dina handlingar. Det är inte fråga om att helt undvika negativa tankar. De har också sin tid och plats. Det lönar sig ändå för alla att stanna upp och fundera på sina etablerade tankemönster – hur talar jag vanligtvis med mig själv och vad tänker jag om mig själv?

När du medvetet arbetar med din inre dialog kan du med tiden göra den mer uppmuntrande, tolerant och främjande för ditt välbefinnande.

Det lönar sig ändå för alla att stanna upp och fundera på sina etablerade tankemönster – hur talar jag vanligtvis med mig själv och vad tänker jag om mig själv?

Sätt att bearbeta tankemönster

Du kan öva dig på att göra dina tankar mer positiva med hjälp av olika tekniker. Nedan finns några exempel.

Peppa dig själv!

Du kan vara din egen coach och handleda, uppmuntra, berömma och sporra dig själv. Om det känns svårt i början kan du föreställa dig vad du skulle säga till en vän som var i samma situation som du nu är i.

Belöna och beröm dig själv!

Beröm och uppmuntran ger oss krafter – och du måste också berömma dig själv! Uppmärksamma när du åstadkommit något och ge dig själv erkännande. Också modet att försöka och prova saker förtjänar beröm. Då är också att vila och slöa något som förtjänar en belöning: ”Vad bra att jag lyssnade på mig själv och lät mig själv ta en vilopaus!”

Byt ut ordet borde mot ordet vill!

Du kan hitta ett nytt sätt att se på saker när du byter ut ordet borde mot orden jag vill eller jag kan. Är du verkligen tvungen att handla som du alltid har gjort eller kan du göra som du egentligen vill? Du kan inse vad du egentligen vill göra eller lägga märke till sådant som inte är nödvändigt eller möjligt.

Tanketekniker för att förändra tankar

Ovan presenterade vi helhetsbetonade sätt att påverka ditt eget tänkande. Det finns också mer specifika metoder du kan prova för att arbeta med dina tankar. Prova, öva och hitta dem som passar dig bäst.

Orosstund

Under en orosstund gör du inget annat än fokuserar på det problem som snurrar i huvudet. Välj ett lugnt ställe där du tillbringar 10 minuter. Låt tankarna som oroar dig fritt fylla sinnet. Gör inget annat. Om du känner att du kan fokusera dina tankar på ditt problem och på att lösa det, gör det.

Andra tider på dagen kan du avbryta ångestväckande tankar med att säga till dig själv: De här tankarna återkommer jag till först under orosstunden.

Lista över det som är bra

Du kan förstärka ditt positiva tänkande genom att göra en lista över dina goda sidor och allt i livet som är bra nog. Läs listan varje dag och kom på nya positiva saker. Du lär dig komma ihåg att du har goda egenskaper och att mycket i livet är tillräckligt bra. Att dagligen tänka på trevliga saker tränar hjärnan att producera fler positiva tankar.

Att avbryta tankar

Ibland kan du fastna i negativa tankar. Det är ansträngande och gör dig ledsen. Lär dig att bryta den negativa tankespiralen. Ett sätt är att i ditt sinne bestämt säga ”stopp” och sedan målmedvetet koncentrera dig på det konkreta du håller på med eller exempelvis ta en promenad.

Om du känner att besvärliga tankar tar över, säg till dig själv: ”Det här gör mig olycklig. Jag vill tänka på något annat!” Du kan också skriva ner tanken och återvända till den senare (jfr orosstund).

Det värsta som kan hända

Vad är det värsta som kan hända om det du är rädd för blir verklighet? Du kanske oroar dig för att du inte ska få en studieuppgift färdig i tid. Oron stör ditt arbete. Ändå är det värsta som kan hända att det märks att uppgiften är halvfärdig och du får ett dåligt vitsord. Om ett par år kommer du inte längre alls att minnas händelsen. Använd inte den här metoden för sådana bekymmer som kan få allvarliga följder.

Gå framåt i tiden

Ibland kommer det tider och situationer som känns svåra. Ofta hjälper det att tänka på en tid i framtiden där allt är bra. Kanske du någon gång i ditt liv har stött på svårigheter och klarat dig ur dem. Att koncentrera dig på en kommande, bättre tid kan ge dig kraft att klara av den nuvarande svåra situationen.


Att fundera på
 • Hurdana tankar har du om dig själv och ditt liv?
 • Märker du när dina tankar gör dig ledsen?
 • Ger du olika tolkningar tillräckligt med utrymme?
 • Vilka metoder använder du för att bli av med tankemönster som gör dig nedstämd?