Mental hälsa


SHVS – Studenternas hälsovårdsstiftelse
SHVS tillhandahåller tjänster inom bl.a. mental hälsa för universitetsstuderande. Du kan anlita SHVS:s tjänster om du är universitetsstuderande som studerar för grundexamen och har betalat din medlemsavgift till en studentkår som hör till SHVS:s verksamhetsområde. För andra studerande erbjuds mentalvårdstjänster av den egna kommunen.

Kontakta din hemorts jour ifall du behöver vård omedelbart.

Riksomfattande kristelefon (MIELI Psykisk Hälsa Finland rf)

  • MIELI – Psykisk Hälsa Finland rf:s svenskspråkiga kristelefon erbjuder samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. Målsättningen är att kunna hjälpa vid svåra situationer samt att förhindra självmord. De jourhavande hjälper den som ringer att hitta alternativ och metoder för att underlätta situationen, stärka de egna resurserna och lösa problemen.
  • Telefonjouren finns på numret 09 2525 0112 och är öppen må, ons kl. 16-20. Ti, to och fre kl. 9-13.
  • MIELI rf ökar medvetenheten om mental hälsa via att samla in och förmedla information samt publicera rapporter, böcker och tidskrifter. Förutom kristelefonen tillhandahåller de också information om självmord, bl.a. om hur man kan känna igen riskfaktorer för självmord samt hur man kan hjälpa den som överväger självmord.

Krisjouren för unga
Krisjouren för unga erbjuder samtalshjälp för 12–29-åriga ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Servicen kostar inget och samtalen är konfidentiella. Krisjouren har mottagning endast i Helsingfors, men man kan ringa jourtelefonen 045 341 0574 måndagar kl. 9.00-11.00 och tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.00–12.00

Ärligt talat – chatten är en chatt för 13-29 åringar där man kan fråga eller prata om det som känns viktigt just då, t.ex. psykisk hälsa. Man chattar anonymt med en psykolog eller handledare. Chatten är öppen varje måndag, tisdag och torsdag kl. 19-22.

Psykporten är en samling nätbaserade tjänster som främjar psykiskt välbefinnande och är öppna för alla. Till tjänsterna hör information, egenvårdsprogram, guider och symtomnavigatorer riktade för både ungdomar och vuxna. Man kan också söka service och tjänster på Psykportens nätsidor.

Psykosociala förbundet stöder och hjälper dig när du, eller någon i din närhet, drabbas av psykisk ohälsa. Förbundet erbjuder bl.a. rådgivning och kurser.

Finlands Röda Kors Evenemang, kurser, gruppverksamhet, vänförmedling och utbildning.

Förbundet för mödra- och skyddshem är en barnskyddsorganisaton som hjälper barn och familjer som lever i svåra och otrygga förhållanden. Utöver detta arbetar de för att förebygga familjevåld.

De ungas skyddshus Finlands Röda Kors skyddshus för unga är verksamt på fem orter och erbjuder samtalshjälp, stöd och vid behov en övernattningsplats för 12-19 åriga unga.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry (Ätstörningsförbundet) Information för insjuknade och deras anhöriga.

Ätstörningscentrum erbjuder information om ätstörningar samt en rådgivningstelefon för svenskspråkiga.

Tycker du om att lyssna på poddar? Ångestpodden tar upp alla dom tankar och funderingar som många någon gång har tänkt men inte pratat om högt. Lättsamhet och allvar är två ingredienser till hur Ångestpodden bryter tabun och skapar mer öppenhet kring psykisk ohälsa. Drivs av Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg.