Hoppa till innehåll

MEDDELANDE: GEMENSKAP ÄR VIKTIGT FÖR DEN PSYKISKA HÄLSAN – FRÅGA #Vaskavihittapå I SOCIALA MEDIER

Vänskap och en känsla av samhörighet är viktiga för den psykiska hälsan. Behovet av att känna att man hör till en gemenskap blir än mer påtagligt vid undantagstillstånd, när det inte finns möjlighet till fysisk samvaro. På Dagen för psykisk hälsa bland studerande den 23 april främjar vi tillsammans gemenskap och stärker samtidigt den psykiska hälsan genom att i sociala medier fråga #vaskavihittapå.

”De psykiska symtomen ökar alltmer bland högskolestuderande från år till år. Var tredje studerande upplever psykisk belastning, och erfarenheterna av utmattning är alarmerande vanliga redan på andra stadiet. Den pågående coronakrisen ökar oron, ångesten, rädslan och sorgen också bland studerande. Dessutom stressar många nu ännu mer för hur studierna ska gå framåt eller utkomsten tryggas”, konstaterar Sanni Lehtinen, ordförande för Nyyti ry.

Ensamheten bland de studerande har ökat alltsedan 2000-talet. Fler än var fjärde upplever tidvis ensamhet, och cirka sju procent av de studerande upplever sig ofta vara ensamma. Upplevelsen av ensamhet och avsaknaden av socialt stöd hänger samman med engagemanget för studierna, hur väl studierna löper och risken för avbrutna studier.

”Att ha vänner och känna att man hör till en studiegemenskap är av enorm betydelse för att man ska må bra och orka med studierna. Därför är det viktigt för såväl studerande som dem som jobbar med dem att skapa och stödja gemenskaper både IRL och på internet. Särskilt under det pågående undantagstillståndet är det mycket viktigt att skapa sådana praxis för interaktion i internetgemenskaper som möjliggör socialt stöd och inte utesluter någon”, säger Nyyti ry:s verksamhetsledare Minna Savolainen.

Alla förtjänar vänskap. Det finns inget givet mönster för vänskap och därför utmanar vi dig att berätta hur du funnit vänner. Genom att fråga #vaskavihittapå kan du glädja gamla och nya vänner.

Nätverket för studerandes välmående, som koordineras av Nyyti, för under två veckor kampanj för ökad vänskap och gemenskap. Dagen för psykisk hälsa bland studerande firas torsdagen den 23 april och den åtföljande kampanjen pågår den 14–24 april 2020.

Läs mer om kampanjen:
På svenska
Suomeksi
In English

Mer information:
Sanni Lehtinen, ordförande, sanni.lehtinen(a)nyyti.fi, 040 823 6077
Minna Savolainen, verksamhetsledare, minna.savolainen(a)nyyti.fi, 044 589 6117

Källor:
Kampanjen 2020 
Yhdessä yhteisöksi ¬ tillsammans som gemenskap
Hälsoundersökning för högskolestuderande 2016 
Enkäten Hälsa i skolan 2019