Information om stress

Information om stress


Ibland hör stress studielivet till. Det är alldeles normalt, rentav oundvikligt. Stress har en god sida: ett visst mått av stress hjälper oss att få saker gjorda. Det viktiga är att stressen inte blir för stor eller håller i sig för länge. Emellanåt behöver man stressfria, lugna dagar när man inte jäktar med studieuppgifter.

Detta handlar ändå om en idealsituation. I verkligheten innebär studier att man går från en studieuppgift till nästa utan avbrott, stressar över huruvida de val man gjort är rätt och tampas med känslan av att man egentligen borde göra ännu mer. Mitt uppe i all aktivitet kan man tappa känslan för när stressen blir en övermäktig. Också förmågan att slappna av kan försvinna.

Vi är visserligen individer när det kommer till vad vi upplever som stressande. Hur vi stressas och hur vi upplever stressen är individuellt. Det är ändå viktigt för alla att lära sig känna igen tecknen på när ens egna stressnivåer blir för höga och finna egna sätt att kunna slappna av. Stresshantering och metoder för återhämtning är grundläggande element för främjandet av psykisk hälsa bland studerande. Under kampanjen stannar vi upp inför stressen som fenomen och uppmuntrar till att finna avslappningsmetoder.

Den stress en studerande upplever är ändå inte enbart den studerandes sak. Stress bland de studerande är också en fråga för studiegemenskapen. Kampanjen ger studiegemenskapen en möjlighet att stanna upp och begrunda stressen i studiemiljön: finns det något i aktiviteterna i vår gemenskap som när den skadliga stressen? Vilka krav gäller i vår gemenskap? Hur kunde vi främja avslappning och återhämtning bland de studerande?