Infomation om kampanjen

Infomation om kampanjen


Bakgrunden till Dagen för psykisk hälsa bland studerande

Dagen för psykisk hälsa bland studerande är en riksomfattande kampanj som syftar till att väcka debatt om aktuella teman som är viktiga i frågor angående den psykiska hälsan bland studerande. Samtidigt uppmärksammas frågor och handlingar för att främja den psykiska hälsan i de studerandes vardag.

Bakgrunden till kampanjen handlar om tanken att psykisk hälsa är en resurs och hörnstenen i vårt välbefinnande. Därför bör vi värna om den. Det går att sköta om och öka det psykiska välbefinnandet också med små handlingar. Just dessa handlingar är det som kampanjdagen syftar till att föra fram, samtidigt som dagen utgör en påminnelse om att det spelar roll hur de studerande mår. Kampanjen syftar också till att minska det stigma som är förknippat med psykisk ohälsa.

Kampanjen organiseras årligen varje vår. I år firas Dagen för psykisk hälsa bland studerande torsdagen den 25 april och kring detta datum pågår en kampanj 15–26 april 2019.

Kampanjen riktar sig till alla som studerar vid högskolor och på andra stadiet, dem som jobbar med de studerande och andra som intresserar sig för frågorna.

Kampanjens tema varierar. År 2019 är temat stress. Kampanjens innehåll:

  • Mångsidig och intressant information om stress publiceras på kampanjwebbplatsen och i sociala medier, bland annat i form av blogginlägg, berättelser, faktaartiklar och videor.
  • Alla bjuds in att bolla idéer och utföra olika små handlingar för att känna igen och ingripa i stress i sin egen vardag eller i studiemiljön.

Nätverket för välbefinnande bland studerande (Opiskelijahyvinvointiverkosto) är den drivande kraften bakom kampanjen. Nyyti ry ansvarar för att koordinera kampanjen.

#ruuhkakevät #opiskelijoidenmielenterveyspäivä