Kampanjen 2019

Kampanjen 2019


Dagen för psykisk hälsa bland studerande ordnas igen i vår. Dagen firas torsdagen den 25 april, och kring detta datum pågår en två veckor lång kampanj den 15–26 april 2019. Syftet är att väcka debatt om den psykiska hälsan bland studerande och att bjuda in till att verka för psykisk hälsa. Läs mer om kampanjen.

Kampanjtemat 2019: #stressigvår – vad stressar dig?
Dagen för psykisk hälsa bland studerande har ett nytt tema varje år. År 2019 är temat stress. Med valet av temat vill vi sätta fokus på vilken vikt det har för den psykiska hälsan att man känner igen tecknen på stress och tacklar stressen. Hur vi hanterar stress är av oerhörd vikt för vårt välbefinnande. Stress hänger inte alltid bara på individen, utan också omgivningens krav spelar en stor roll. Under kampanjen publiceras mångsidig och intressant information på temat stress i de sociala medierna. Så håll utkik och följ hashtaggen #stressigvår

Delta i kampanjen #stressigvår!
Under Dagen för psykisk hälsa bland studerande, som ordnas den 25 april, uppmuntrar vi till deltagande i kampanjen #stressigvår. Utbildningssamfund runt om i Finland kan bolla idéer och utföra små handlingar för att känna igen stressen och öka det psykiska välbefinnandet i den egna vardagen. Dagen för mental hälsa är öppen för såväl studerande som medarbetare. Enbart fantasin sätter gränser för vilka aktiviteter man kan hitta på. Läs mer och anmäl ditt eget evenemang. #stressigvår #dagenförpsykiskhälsablandstuderande

Lush Finland stöder Dagen för psykisk hälsa bland studerande
Lush Finland donerar intäkterna för de Charity Pot-krämer som säljs under kampanjperioden till stöd för Dagen för psykisk hälsa bland studerande.
Tack Lush Finland för att ni stöder dagen för psykisk hälsa bland studerande och bidrar till att minska stigmat kring psykisk ohälsa!