Kampanjen 2018

Kampanjen 2018


Våren 2018 ordnades den första riksomfattande Dagen för psykisk hälsa bland studerande och den relaterade kampanjen #MyötätunnostaHyvinvointia (välmående av medkänsla). Med kampanjen ville vi väcka debatt om den psykiska hälsan bland de studerande och bjuda in alla till att verka för psykisk hälsa.

Kampanjtemat 2018: Välmående av medkänsla

Dagen för psykisk hälsa bland studerande har ett nytt tema varje år. År 2018 var temat medkänsla. Med valet av temat ville vi sätta fokus på vilken vikt medkänslan har för den psykiska hälsan. Hur vi behandlar såväl oss själva som andra spelar nämligen en enorm roll för hur vi mår. Också små handlingar är viktiga och kan få mycket gott till stånd. Medkänslan spelar alltså roll!

Kampanj för medkänsla

Under Dagen för psykisk hälsa bland studerande ordnades den 18 april 2018 evenemang till försvar för medkänslan. Vi bjöd in alla att bolla idéer och utföra olika små, vänliga handlingar i studiemiljöer runt om i Finland.