Hoppa till innehåll

Om parförhållandet upphör?

Det finns meningsskiljaktigheter som inte kan lösas. Sådana är till exempel avsevärda personliga skillnader och livserfarenheter eller egenskaper i personligheten det är svårt eller omöjligt att ändra på. På dessa sidor finner du information om nyttan med avslappning och olika avslappningsmetoder.

Alla behöver kärleksbetygelser för att stå ut med vardagen i ett parförhållande. Om man inte känner sig accepterad i den andras sällskap eller inte får kontakt med sin partner mår man inte bra i relationen. Om värme och närhet saknas kan den enda lösningen vara att upphöra med relationen.

Alla behöver kärleksbetygelser för att stå ut med vardagen i ett parförhållande.

Faktorer som förutspår separering är bland annat att man:

 • ser den andra som alltigenom dålig
 • föraktar sin partner

Allt sällskapande lyckas inte och varje sällskapspartner är inte den rätta. Det kan ändå vara svårt att besluta om att avsluta ett förhållande trots att man inte är nöjd med nuläget.

När man skall avsluta ett förhållande krävs lyhördhet

Det är viktigt att lyssna på sina egna känslor när man överväger att avsluta ett förhållande. Du kan ställa dig dessa frågor:

 • Är min partner nummer ett för mig?
 • Respekterar vi varandra?
 • Står vi varandra nära?
 • Har vi gemensamma drömmar, planer och mål?
 • Klarar vi av att lösa våra problem?
 • Kan vi tillsammans stå ut med det som vi inte kan ändra på?

Om svaret på ovanstående frågor blir ”nej”, måste man ärligt gå igenom följande frågor:

 • Har jag lust att försöka ändra på svaren till frågorna till ja-svar?
 • Är jag redo att arbeta för parförhållandet och är den andra parten också redo och villig till det.

När man funderar på att avsluta ett förhållande måste man överväga vad man går och inte går med på. Var och en känner igen situationer där man nöjer sig med mindra än man vill. Mest uppskattar man sig själv genom att vara ärlig mot sig själv även om det är svårt att medge.

Om man nöjer sig med ett otillfredsställande förhållande lurar man båda. Om man inte hyser äkta respekt och kärlek för den andra, stjäl man ”kärlekstid” av den andra. I stället för att hela tiden fundera på om relationen är sådan man önskar sig, lönar det sig att vara ärlig och avsluta den.

När man funderar på att avsluta ett förhållande måste man överväga vad man går och inte går med på.

Det gör ont när parförhållandet upphör

När man separerar måste man avstå från sin älskade, ofta också bästa vän, gemensamma vänner och närmaste, kanske det gemensamma hemmet. Dessutom måste man avstå från en gemensam framtid och gemensamma drömmar.

Om många års missnöje oväntat kommer till ytan kan det vara en chock för den andra. Känslan av att bli bedragen och förbittring ligger nära när den andra tar upp tanken om separering till gemensam diskussion. Det kan vara svårt att förstå varför den andra vill skiljas, varför kärleken bara tog slut.

Ofta är det ändå svårt att ange en enda orsak till att förhållandet upphör, och den som vill skiljas kan inte ens nödvändigtvis motivera grundligt sitt beslut. Ibland talar man inte om orsakerna till separeringen eftersom man vill bespara den andra förolämpningar.

Plötsligt avslutande av ett förhållande kan vålla obegriplig smärta, om man själv varit med helhjärtat. Därför är det viktigt hur man avslutar förhållandet. Ett förhållande kan alltid avslutas så att man högaktar den andra och pratar om saken. Båda borde ha en möjlighet att tala om sina egna känslor även om man är oense i själva frågan.

Man klarar av en separation

Det går att klara av en separation även om smärtan i början kan vara ofantlig. Separationen är inte en enskild händelse utan en process där man avstår från något, och som det tar tid att godkänna och att återhämta sig från.

Ofta är det ändå svårt att ange en enda orsak till att förhållandet upphör.

Efter chocken i början lönar det sig att sörja och bearbeta förlusten i fred. Olika känslor såsom sorg, besvikelse, rädsla, vrede, känsla av att bli övergiven och skuldkänsla är viktiga att bearbeta för att klara av separationen.

Förlusten kan också bearbetas:

 • genom att dela med sig sina tankar till vänner eller andra närstående människor
 • i olika grupper
 • genom att skriva om sina känslor och tankar.

Upphörande av ett parföhållande kan också vara en tillväxtprocess under vilken man lär sig en massa nytt om sig själv. Igenkänning av det egna beteendemönstret hjälper att förstå varför förhållande upphörde och att skapa ett bättre och hållbarare förhållande i framtiden. Bearbetning av separationen förbättrar självkännedomen.


Läs mera

Buchert, M., Kiianmaa, K. & Uljas, T. 2007. Revitty sydän. Voiko uskottomuudesta toipua. Minerva.

Fisher, B. 2000. Jälleenrakennus, kun suhteesi päättyy. Kehityksen avaimet.

Kiianmaa, K. 2008. Hyvä ero. Multikustannus.

Linnankoski, J. 2008. Erosta elossa. Ero-opas miehille. Miessakit.
Rauhala, I. 2014. Eron keskellä. Otava.

Sussman, R.A. 2012. Erokirja. Naisen opas erosta toipumiseen. Otava