Hoppa till innehåll

TIPS FÖR ATT DELTA I KAMPANJEN

Vill du sporra andra till gärningar i din studiegemenskap under Dagen för psykisk hälsa bland studerande, men behöver idéer? Bekanta dig med idéerna nedanför och börja tillsammans utforma något nytt.

Samla ett gäng som tillsammans funderar på hurdana saker och handlingar som stöder psykiskt välbefinnande i studiegemenskapen. Fundera tillsammans på hur ni kan förverkliga Dagen för psykisk hälsa bland studerande. Här är några tips för planerandet.

Allmänna

 • Olika livesändningar på Instagram. T.ex. musikframträdanden eller motionsprogram.
 • Gemensam frukost, mellanmål eller kaffestund
 • Studera tillsammans
 • Sy halarmärken tillsammans
 • Ordna en film-, podcast- eller bokklubb
 • Spela spel

Förslag (på handlingar) i anslutning till temat

Individuella handlingar: 

 • Verksamheten Kasta ett beröm 

Observera det goda omkring dig och i dig själv och säg det högt – även om du pratar med dig själv! Ta under kampanjveckan i bruk idén om dagligt beröm: minst ett beröm till dig själv eller andra varje dag. Om du vill hitta nya sätt att säga bra saker till dig själv och andra eller om du vill lära dig att ge beröm kan du utnyttja t.ex. Yeesi ry:s berömsgenerator (endast på finska).   

 • Jag önskar dig gott-mantrat 

När du upptäcker att du känner dig osäker eller obekväm med en medstuderande ska du ta i bruk tanken: Jag önskar dig gott. Upprepa denna tanke internt under hela interaktionen eller åtminstone så länge som du känner det. Lyssna och känn i efterhand efter vilka tankar eller känslor detta väckte hos dig. Kanske du kan pröva på det även i fortsättningen? 

 • Lätta på din kalender-funktionen 

Studerandes kalendrar blir lätt fulla av det ena och det andra. Tänk om du skulle anteckna stunder för ditt eget välbefinnande och din återhämtning i kalendern? Testa detta under kampanjveckan: anteckna dagliga stunder i din kalender under en veckas tid då du tänker göra något återställande och som du tycker om. Belöna dig själv efter en vecka för framgång eller åtminstone för ett gott försök: ge dig själv tillstånd att göra detta till en bestående del av din vardag eller skämma bort dig själv med något särskilt som du aldrig verkar hitta tid eller möjligheter till.  

 • Medkännande brev till sig själv 

Skriv ett medkännande brev till dig själv. Tänk på alla misslyckanden, tråkiga stunder, skamliga upplevelser, känslor av oduglighet och otillräcklighet som snurrar i dina tankar.  

Välj därefter en av följande synvinklar:

1. Brevet skrivs till dig av en sympatiguru som accepterar dig med dina brister och är full av ren välvilja, acceptans och barmhärtighet. Hurdant brev skulle hen skriva till dig?

2. Skriv ett brev som du skulle skriva till en närstående eller en god vän som om tankarna vore hens. Vad skulle du vilja säga till hen?

3. Du har själv förmågan att se dig själv med medkänsla och acceptans. Vad skulle denna del av dig vilja säga till dig själv i ett brev?  

När du har skrivit brevet, lägg det ifrån dig för en dag eller ett par dagar. Läs därefter brevet. Vilka tankar och känslor väcks hos dig? (Övningens källa: Kristin Neff) 

Gemenskapshandlingar:  

 • Berömtalko  

Be om lov att helga en anslagstavla / rörlig skärm eller annat motsvarande utrymme på campus under en vecka som en berömvägg där du uppmuntrar studerande och personal att dela beröm till sig själva eller andra. Du kan också ordna Berömtalko som ett evenemang vid din läroanstalt; det kan till exempel vara fråga om en monter / en workshop på ett par timmar där man uppmuntrar till att lägga märke till det goda i vardagen, stanna upp vid det och uttrycka det.  

Ett bra sätt att dela ut beröm till andra och också få dem själv är också att utnyttja Berömskålen: be studerande och personalen att föra anonyma beröm till skålen till exempel under en veckas tid och uppmuntra alla – även dig själv – att söka ett beröm för dagen.  

 • Temaworkshoppen Jag önskar dig gott 

I workshoppen funderar man tillsammans på olika sätt att visa medkänsla med andra människor i vardagen. På vilka små sätt kan man stöda, uppmuntra eller visa godkännande för en medstuderande till exempel på en föreläsning, studentrestaurang, Zoom-distanskurs, i korridorer på campus, i gemensamma studentevenemang eller i lärdomsprovsseminarium? Detta kan också genomföras som en deltagande monter.  

 • Lätta på kalendern – engagerande monter eller workshop 

Man samlar idéer eller fördjupar sig tillsammans i hur man med sin egen tidshantering kan visa medkänsla och barmhärtighet mot sig själv. Hurdana konkreta lösningar kan vi hitta på för att det vid sidan av fullgörandet av skyldigheterna också ska finnas tid för den egna återhämtningen och sådant som ökar den egna orken? Detta om något är att främja självmedkänsla i den egna studievardagen! 

 • Rundturen Vi lär oss känna varandra 

Vilka är vi i studiegemenskapen? Dagen för psykisk hälsa bland studerande är ett bra tillfälle att bli bekant med andra. Fråga hur alla mår på en kurs, föreläsning eller lektion. Ordna öppna dörrar eller bjud in gruppen till exempel på kaffe i studentorganisationens lokaler, läroanstaltens förvaltning eller studie- och välfärdstjänster. 

 • Tillstånd att ta det lugnt 

Ibland får man på riktigt vara utan att göra något nyttigt eller viktigt. Hurdan gemensam Låt oss ta det lugnt-stund kunde ni ordna på er läroanstalt? Möjligheter är till exempel öppna och gemensamma kaffestunder med läckerheter, gemensamma spelstunder, pausgymnastik, avslappningsstunder, läshörnor för allt annat än studierelaterat material, smeka djurvänner tillsammans – endast fantasin sätter gränser! 

 • Workshop inspirerad av övningar i medkänsla 

Kanske har du redan skrivit något medkännande brev till dig själv och inspirerad av detta skulle du vilja uppmuntra andra att pröva på samma sak? Eller har du kanske märkt hur bra andningsövningarna, medveten observation i vardagen med hjälp av sinnena eller pauser i medkänslan kan hjälpa? Fint – kom med och ordna en workshop där också andra får pröva och höra om dessa fantastiska sätt att påverka sitt eget och andras välbefinnande.   

Kom med – Sinnet är viktigt!

#AivanHyvä #HeltBra #GoodEnough

#OpiskelijoidenMielenterveyspäivä

#Mielenterveys