Hoppa till innehåll

Information om temat

MÅTTFULLHET

Vår vardag är fylld av prestationer. Särskilt studerandes liv handlar om att balansera mellan olika motstridiga krav och mål. Studierna och studierelaterade faktorer orsakar press, men också annat bidrar till pressen. Till exempel kan ens privatekonomi, sociala medier, sociala relationer och fritidssysselsättningar i värsta fall göra att man belastas till det yttersta.

Omåttlighet i livet handlar i många avseenden om olika strukturella och samhälleliga faktorer. Ett studiestödssystem som i stor utsträckning baserar sig på lån, kvoter för förstagångssökande, strikta krav på studieframgången och hela den prestationsinriktade kulturen bakom det här är exempel på strukturella faktorer som påfrestar studerandes vardag och ork.

Tillsammans kan vi påverka de strukturella faktorerna, men faktum är ändå att stora skepp svänger långsamt och också i bästa fall tar det år i anspråk att uppnå strukturella förändringar. Det är lika sant att vi själva, även om omåttligheten inte är självförvållad, mycket snabbare kan förändra vårt beteende för att främja vår egen hälsa.

Med årets tema, måttfullhet, vill vi uppmana till att stanna upp inför olika former av omåttlighet och fundera på hur vi själva skulle kunna göra livet mer måttfullt. Framför allt uppmuntrar vi till att stanna upp och diskutera tillsammans med andra.

Välkommen att delta i kampanjen Dagen för psykisk hälsa bland studerande!

Kom med – Sinnet är viktigt!

#KohtuusEiOoKirosana

#OpiskelijoidenMielenterveyspäivä

#Mielenterveys