Hoppa till innehåll

Information om temat

VÄLMÅENDE AV MEDKÄNSLA

Vad kommer du att tänka på då du hör ordet medkänsla? Ofta förknippas ordet med bemötande, att gå sida vid sida med en annan person eller att glädjas över andras lycka. Ibland kan ordet även väcka negativa associationer – medkänsla kan upplevas som onödigt ”gullande”.

Vad betyder ordet ”medkänsla” egentligen? Och varför är det viktigt? Hur kan vi öka medkänslan i studerandenas vardag?

Medkänsla utgår från att önskan om att få en annan person att må bra. Vi lägger märke till och lever oss in i den andra personens känslor och utrycker vår medkänsla med handlingar. Medkänsla kan beskrivas som en process som utgörs av tre delar: medvetenhet, känslor och handlingar (Pessi, 2014).

  1. Medkänsla är medvetenhet: förmåga att observera, lägga märke till och förstå en annan persons situation och känslor.
  2. Medkänsla är känslor: sympati och en önskan om öka en annan persons välmående.
  3. Medvetenhet är handlingar: konkreta handlingar för att få en annan person att må bra.

Man kan även visa medkänsla mot sig själv. Detta kallas självmedkänsla, som innebär mjukt och vänligt bemötande av sig själv. Medentusiasm avser att leva sig in i en annan persons känslor och entusiasm.

VARFÖR BEHÖVS MEDKÄNSLA?

Medkänsla får människor att må bättre på flera sätt. Man känner till att medkänsla med andra personer och med sig själv är förknippat med mindre ångest, depression och stress. Att hjälpa andra påverkar humör, hälsa, välmående och till och med förväntad livslängd på ett positivt sätt.

På arbetsplatser har en kultur av medkänsla visat sig ha ett samband med större tillfredsställelse bland anställda, bättre arbete i grupp och minskad trötthet. Människan är mer kreativ och modig i team där han eller hon känner sig psykiskt trygg och i en atmosfär som kännetecknas av positivitet, tillåtande och uppmuntran.

Medkänsla är alltså ingen småsak. Det gör gott för både föremålet för medkänslan och personen som känner medkänsla. Sammanfattningsvis kan man konstatera att medkänsla bl.a. leder till glädje, entusiasm, lycka, mod, kreativitet, skicklighet och välmående. Medkänsla är viktigt! 

HUR FRÄMJA MEDKÄNSLA I STUDIEVARDAGEN

Medkänsla kräver inga mirakel. Medkänsla vid närvaro och möten i vardagen räcker mer än väl. Även små handlingar är viktiga och kan föra med sig mycket positivt. Hur kan vi främja medkänsla i vardagen? Här följer sex frågor som du kan utgå från.

1) Lägger du verkligen märke till vad som händer i din närhet?
Hur väl tar du hand om din vila? Om vi ständigt kämpar för att överleva kan vi inte lägga märke till vad som händer i vår närhet inom studiesamfundet. Var aktivt närvarande och tillgänglig. Lär även känna nya studiekamrater. Uppmärksamma i synnerhet personer som verkar vara ensamma.

2) Lev dig in i en annan persons situation: vad vet du inte?
Du kan stärka din medkänsla med en annan person genom att komma ihåg hur mycket du faktiskt inte vet om personens situation. I synnerhet vid konflikter eller känslostormar är det till stor fördel att aktivt försöka se situationen ur den andra personens perspektiv.

3) Vågar du agera?
Konkreta handlingar av medkänsla kan vi alla bidra med genom att våga göra lite mer än endast det absolut nödvändiga. Lägg märke till andra, le och hälsa. Fråga en studiekamrat hur han eller hon mår. Slå dig ner en stund vid kaffebordet på campus trots att du har bråttom.

4) Visar du medkänsla mot dig själv?
Ju större medkänsla du visar dig själv, desto större medkänsla kan du även visa andra. Försök observera när du kritiserar sig själv och sluta med detta. Ta hand om dig själv och se till att vila tillräckligt. Du kan inte ge andra mer än vad du själv har att ge. Var barmhärtig mot dig själv.

5) Kan du ta emot medkänsla?
Då du får empati, tack och beröm, ta emot detta. Förminska inte dig själv och i och med detta personen som gett dig beröm. Ta även emot hjälp som erbjuds. Om du upplever dina studier eller studievardagen som utmanande ska du vända dig till andra för att få hjälp. Ditt exempel kan ha stor betydelse. Genom att visa dina känslor kan du göra sitt studiesamfund mer öppet och inkluderande.

6) Hur agerar du som utomstående betraktare?
Du kan även bidra till mer medkänsla inom studiesamfundet som utomstående betraktare. Då du ser medkänsla eller hör om empati, för du detta vidare? Bekräftar du den visade medkänslan med dina egna ord? På detta vis kan du för din egen del bidra till en kultur av medkänsla inom studiesamfundet.

(Källa: Myötätunnon mullistava voima: Pessi, Martela och Paakkanen, 2017.)

Läs mera om temat: Myötätuntoa korkeakouluihin -projektet

Kom med – Sinnet är viktigt!

#AivanHyvä #HeltBra #GoodEnough

#OpiskelijoidenMielenterveyspäivä

#Mielenterveys