Hoppa till innehåll

DELA DIN EGEN UPPLEVELSE OM MEDKÄNSLA

Under kampanjen kommer vi att lyfta fram olika synvinklar på medkänslans och självmedkänslans betydelse i studerandes liv. Har du erfarenheter som du skulle vilja dela?

Har du kanske fått krafter av en medmänniskas ömsinta blick eller uppmuntrande ord? Har du kanske själv har hjälpt en annan människa genom att stå på dennes sida? Har du kanske kunnat uppmuntra dig själv i en svår situation? Eller har du kanske erfarenhet av att klara dig utan medkänsla just när du hade behövt det mest?

Din erfarenhet är viktig – kunde du tänka dig att dela din erfarenhet med andra i form av en berättelse? Vi publicerar berättelser på vår webbplats och delar dem i sociala medier under kampanjen.

Berättelserna kan skrivas antingen anonymt eller under eget namn. Berättelserna kan också vara till exempel en video, dikt eller serie – du kan förverkliga den på det sätt som är naturligast för dig själv.  Du kan lämna din berättelse till oss via blanketten på vår webbplats senast 17.3.2022.

Kom med – Sinnet är viktigt!

#AivanHyvä #HeltBra #GoodEnough

#OpiskelijoidenMielenterveyspäivä

#Mielenterveys