Generell

I samband med kommunalvalet publicerar vi en serie blogginlägg, i vilka riksdagspartiernas politiska studentorganisationer tar ställning till mentalvårdspolitiken. Nyyti vill öka samhällsdebatten kring psykisk hälsa och på så sätt främja röstningsaktiviteten. Du kan bekanta dig med Nyytis kommunalvalsmålsättningar här. På sidan hittar du också en närmare tidtabell för valet.

Det finns inre skyddande faktorer såsom problemlösningsförmåga, växelverkan och emotionella färdigheter. Samtidigt finns det också yttre skyddande faktorer, såsom utbildning, livsmiljö och utkomst. 

Man talar ofta om de inre faktorerna. Färdigheterna kan övas upp i terapi – åtminstone om man har tillräckligt med pengar eller lyckas bli beviljad terapiFör någondera behövs: antingen pengar för att själv bekosta sin terapi eller ren tur så att stjärnorna ställer sig i rätt position och FPA beviljar rehabiliterande psykoterapi. För den studerande gäller det att förutse den rätta tidpunkten för att be om hjälp för sina psykiska problem. 

Orsakerna till turspelet är klara: Den som är i bra eller ens försvarligt skick klarar av att söka hjälp. Men hur gör den som till exempel brottas med en svår depression? Det är inte helt enkelt. Dessutom måste man vara i tillräckligt dåligt skick för att få terapi beviljad av FPA, men inte i för dåligt skick. Ett opersonligt e-postmeddelande som skickats till terapeuterna drunknar lätt i mängden. På alla orter finns det inte ens lediga terapitider. 

På grund av detta är det nödvändigt att driva på att få igenom terapigaranti och avgiftsfri utbildning av psykoterapeuter. Diskussionen bör även handla om hur man kan förebygga psykiska problem. Det talas nämligen betydligt mer sällan om de yttre skyddande faktorerna. Mieli Psykisk Hälsa Finland rf listar ensamhet, fattigdom och oundvikliga förändringar som hör till livet som riskfaktorer för den psykiska hälsan. Låter det bekant? 

En studerande som flyttar till en ny ort lämnar sina gamla stödnätverk bakom sig och stiger in i det okända. Det okända, där kassan är nästan tom efter att hyran betalatsDå är det ju inte att undra på att studielivet med sina strikta studiepoängsmål och utexamineringsgränser tär på välbefinnandet. 

Jag är själv en högskolestuderande med psykiska problem som får de terapi beviljad av FPA (det tackar jag stjärnorna för) samtidigt som jag också arbetar. De yttre skyddande faktorerna är alltså rätt långt i skick och de inre faktorerna tränar jag på. Men vad annat kunde jag göra för mitt eget välbefinnande? 

Nå till exempel rösta in sådana personer i kommunfullmäktige som inser hur viktig studerandenas psykiska hälsa är. 

En trygg livsmiljö, möjlighet till utbildning, en tillräcklig och stabil utkomst och påverkningsmöjligheter är alla faktorer som skyddar den psykiska hälsan. Var och en förtjänar att bo på ett ställe där man satsar på dessa. Det behövs lättillgängliga hjälpsystem, men också ett meningsfullt livsinnehåll som fångar upp en innan den psykiska hälsan når botten: träffpunkter, kultur och en möjlighet att bli hörd. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *