Generell

Coronakrisen har vänt upp och ner på mångas vardag. Också för studerande är vardagen just nu mycket olik en vanlig vår. Läroinrättningar och bibliotek är stängda, föreläsningar ges via internet och studentluncher äts hemma. Man kan inte ta en kaffe på campus eller fira en traditionell vappen.

Ensamheten bland de studerande har vuxit stadigt under hela 2000-talet. Fler än var fjärde studerande upplever tidvis ensamhet, och omkring sju procent av alla högskolestuderande känner sig ofta ensamma. Social isolering och minskad kontakt med andra kan öka upplevelserna av ensamhet ytterligare.

En känsla av samhörighet är emellertid viktig också när man inte kan träffas fysiskt. Temat för Dagen för psykisk hälsa bland studerande (23 april) är i år vänskap och gemenskap. Gemenskap kan även skapas på internet, vilket framgår av de evenemang som många studentorganisationer ordnar. Vi kan alla finnas där för varandra, också på distans, och fråga våra vänner hur de mår.

Den osäkra situationen väcker många slags känslor: rädsla, frustration, rentav sorg. Det kan även hända att isoleringen knappt känns, och också det är naturligt. Mitt under denna coronavår är det viktigt att komma ihåg att också vara snäll med sig själv och känna efter hur man mår.

Vänskap och gemenskap löser inte alla problem under coronakrisen. Men de kan ändå hjälpa oss att orka, undantagstillståndet till trots.

Sanni Lehtinen
Ordförande för Nyyti ry, föreningen för psykisk hälsa bland studerande

Läs mer om: #Vaskavihittapå – Dagen för psykisk hälsa bland studerande 2020

Foto: Salla Merikukka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *