Generell

I samband med kommunalvalet publicerar vi en serie blogginlägg, i vilka riksdagspartiernas politiska studentorganisationer tar ställning till mentalvårdspolitiken. Nyyti vill öka samhällsdebatten kring psykisk hälsa och på så sätt främja röstningsaktiviteten. Du kan bekanta dig med Nyytis kommunalvalsmålsättningar här. På sidan hittar du också en närmare tidtabell för valet.

Välmående unga är en av grundförutsättningarna för ett välmående samhälle. Pandemin har
förvärrat läget gällande ungas mentala hälsa och problematiken har inte tagits på tillräckligt
stort allvar. Vi i Svensk Ungdom vill se större satsningar på förebyggande arbete och
bekämpandet av den mentala ohälsan.

Psykisk ohälsa har kallats Finlands dyraste folksjukdom samtidigt som depression är en av
de vanligaste folksjukdomarna. Enligt Helsingfors universitets undersökning lider hela 60
procent av studerande av utmattning. Nationellt lider ca 25 procent av unga av någon slag
psykisk ohälsa och det är även det vanligaste hälsoproblemet. Dessa siffror är otroligt
oroväckande och bevisar att det finns ett problem som måste åtgärdas.

Att höja sysselsättningsgraden i Finland är ett viktigt mål. Allmänbildande och högklassig
utbildning utgör grunden för ett välmående och konkurrenskraftigt Finland. Vi kan prata om
att höja sysselsättningsgraden och göra Finland mer konkurrenskraftigt, men om unga mår
dåligt så kommer vi ingen vart. För att vi ska kunna skapa förutsättningar för en högre
sysselsättning i framtiden måste vi ha välmående unga som tar steget ut i arbetslivet.

I Svensk Ungdom vill vi att resurser för att främja studerandes mentala välmående ökas.
Den förebyggande vården ska fungera som utgångspunkt, men de personer som behöver
vård ska ha lätt tillgång till den med låg tröskel. Vården ska vara kvalitativ och den ska vara
tillgänglig även på svenska. Att få hjälp på sitt eget modersmål är avgörande när det
kommer till att främja den psykiska hälsan.

Ett konkret exempel på hur Finland kunde fånga upp unga innan problemen hopar sig är att
göra kuratorerna i skolorna mer tillgängliga för elever och studerande. Svensk Ungdom vill
att alla elever och studerande ska få en kallelse till kuratorn en gång under högstadiet och
en gång under sin tid på andra stadiet. För att ytterligare göra vården ännu mer lättillgänglig
vill vi se att terapigarantin blir verklighet och att psykoterapiutbildningen blir avgiftsfri. Genom
att satsningar på dessa tjänster kommer det att betala sig tillbaka på lång sikt även om det
medför en kostnad nu.

De investeringar vi gör idag korrelerar direkt till hur morgondagen kommer se ut. De resurser
vi lägger på ungas välmående idag kommer att betala sig tillbaka i framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *